ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ tư, 29/07/2015 - 14:13

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V/V TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Học viện Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa TCDN

 

Độc lập  - Tự do – Hạnh Phúc

Số:09-TB/BCNK

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

V/V TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi: - Cố vấn học tập, Lớp trưởng các lớp CQ49/11 và 16 khoa TCDN

               - Toàn bộ sinh viên CQ49/11 và 16

        Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, khoa TCDN tổ chức lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp CQ49/11 và 49/16  khoaTCDN vào sáng Chủ nhật (09/08/2015). Để buổi lễ thành công tốt đẹp, BCN khoa yêu cầu Cố vấn học tập và Lớp Trưởng các lớp niên chế CQ49/11 và 49/16 khoa TCDN thông báo cho toàn bộ các thành viên lớp mình các thông tin cơ bản sau:

  1. Những sinh viên có nhu cầu nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ sinh viên của mình từ đại diện BGĐ Học viện Tài chính và BCN khoa TCDN sáng ngày 09/08/2015 tại hội trường 700 cần đăng ký với BCN khoa qua Lớp Trưởng lớp mình. Những sinh viên không bố trí được thời gian, hoặc không có nhu cầu nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ sinh viên sáng 09/08/2015 sẽ được nhận bằng và hồ sơ tại Văn phòng khoa, hoặc Ban Quản lý đào tạo (theo quy định của Học viện).
  2. Những sinh viên đã đăng ký nhận bằng và hồ sơsáng 09/08/2015 cần có mặt tại Hội trường 700 vào 13h00 Thứ Bảy (ngày 08/08/2015) để nghe BCN khoa hướng dẫn quy trình, tổng duyệt lễ trao bằng; sau khi tổng duyệt sẽ ký, nhận Hồ sơ sinh viên từ Cố vấn học tập.Những sinh viên không tham gia tổng duyệt chiều 08/08 sẽ không được nhận bằng trên Hội trường 700 vào sáng chủ nhật (09/08/2015).
  3. Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc được mời Cha (hoặc Mẹ) tham dự lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp của khoa.Các sinh viên này cần xác nhận việc tham gia của phụ huynh với Văn phòng khoa (nếu có) chậm nhất vào 14h00 ngày 06/08/2015 để Ban Tổ chức chủ động bố trí chỗ ngồi.
  4. Sinh viên về nhận Bằng tự bố trí quần áo cử nhân cho buổi sáng 09/08/2015 (sinh viên có thể liên hệ với cô Thu Hà - Ban Công tác CTSV theo số điện thoại: 0906782982).
  5. Những vấn đề sinh viên cần giải đáp về buổi lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của khoa,xin liên hệ với cô Hường –VPK theo số điện thoại 0912145556, hoặc thầy Lưu Hữu Đức theo số điện thoại: 0983303249.

 

TM. BCN Khoa TCDN

                                                                                                                                                         Trưởng khoa

 

    PGS,TS. Bùi Văn Vần

Số lần đọc: 7904