HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Cán bộ - Giáo viên
Thứ tư, 12/07/2017 - 22:21

Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hương

    (Ảnh)

  Năm sinh:  1979

  Ngạch viên chức: Giảng viên

  Chức vụ:

  Danh hiệu:

  Điện thoại:

  Email: hothithuhuonghvtc@gmail.com

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 Từ năm 1997 đến 2001

  Cử nhân kinh tế, Trường ĐH Tài chính Kế Toán Học viện Tài chính)

 Từ năm 2004 đến 2012

 Nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính

 

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 Từ năm 2001 đến 2003: công tác tại Ngân hang TMCP Kỹ Thương Việt Nam

  Từ năm 2003 đến nay:

  Giảng viên bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

  1. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

(Liệt kê những khoá học đã tham gia giảng dạy chủ yếu trong và ngoài Học viện)

 

  1.  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu Lĩnh vực ứng dụng

Xếp loại

Cấp quản lý

Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện phân tích BCTC trong các DN cao su Việt Nam.

Xuất sắc

Học viện

2014

Thành viên

2

“Phân tích tài chính phục vụ công tác quản trị tài chính trong các doanh nghiệp cà phê khu vực miền Trung- Tây Nguyên”

Xuất sắc

Học viện

2015

Thành viên

3

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính đánh giá hiệu quả cho vay trung và dài hạn tại các NHTM địa bàn Hà Nội

Xuất sắc

Học viện

2016

Thành viên

4

“Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích TCDN phục vụ công tác xếp hạng tín dụng khách hàng DN tại các ngân hàng THCM ở Việt Nam”

Đang thực hiện

Học viện

2017

Thành viên

 

     

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Tập, số

Số tác giả

1

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại các NHCP hiện nay

TT tài chính tiền tệ

Tháng: 12/2014

3

2

Bàn về các công ty Tài chính trong các NHTM CP ở Việt Nam hiện nay”

Tạp chí Ngân hàng

2015

4

 

3. Sách đã xuất bản  

STT

Tên sách

Trách nhiệm

NXB/Năm XB

1

Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

Tham gia

NXB TC (2015)

 

4. Hội thảo khoa học  

STT

Tên bài báo khoa học

Tên kỷ yếu

Năm công bố

Trang

Số tác giả

1

Ứng dụng mô hình Camels trong thanh tra giám sát các NHTM ở Việt Nam

Giám sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

2016

 

3

Số lần đọc: 177
Trang 1/6