Tìm
Thứ bảy, 23/05/2015 - 15:0

Thông báo Hội thảo khoa học Khoa Ngoại ngữ

Chủ đề hội thảo: Giảng dạy giáo trình “Intelligent Business” cho sinh viên không chuyên giai đoạn I tại Học viện Tài chính –  Giá trị thực tiễn và hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Thời gian: 13:30 Thứ Hai ngày 25/05/2015

Địa điểm: Phòng họp A - HVTC

Thành phần: Toàn thể cán bộ - giáo viên Khoa Ngoại ngữ, đại biểu mời.

Số lần đọc: 1617
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-19-10-2015-11-img0 Ảnh-19-10-2015-11-img1 Ảnh-19-10-2015-11-img2 Ảnh-19-10-2015-11-img3 Ảnh-19-10-2015-11-img4 Ảnh-19-10-2015-11-img5 Ảnh-19-10-2015-11-img6 Ảnh-19-10-2015-11-img7 Ảnh-19-10-2015-11-img8 Ảnh-19-10-2015-11-img9 Ảnh-19-10-2015-11-img10 Ảnh-19-10-2015-11-img11 Ảnh-19-10-2015-11-img12 Ảnh-19-10-2015-11-img13 Ảnh-19-10-2015-11-img14 Ảnh-19-10-2015-11-img15 Ảnh-19-10-2015-11-img16 Ảnh-19-10-2015-11-img17 Ảnh-19-10-2015-11-img18 Ảnh-19-10-2015-11-img19