Tìm
Thứ ba, 08/09/2015 - 17:44

Thổng báo lịch điều chuyển hội trường ngày 18, 19 & 20/9/2015 và lịch nghỉ ngày 26/9/2015

1. Lịch điều chuyển hội trường:

Để phục vụ cho nhập học CQ53, khoa thông báo đến giáo viên và các lớp sinh viên lịch điều chuyển hội trường học trong 3 ngày 18, 19 và 20/9/2015 cụ thể theo file ảnh đính kèm.

 

2. Lịch nghỉ ngày 26/9/2015: Để phục vụ cho thi cao học đợt 2 năm 2015 vào ngày 26 và 27/9/2015, khoa thông báo lịch nghỉ học cụ thể như sau:

Số lần đọc: 1293
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-19-10-2015-11-img0 Ảnh-19-10-2015-11-img1 Ảnh-19-10-2015-11-img2 Ảnh-19-10-2015-11-img3 Ảnh-19-10-2015-11-img4 Ảnh-19-10-2015-11-img5 Ảnh-19-10-2015-11-img6 Ảnh-19-10-2015-11-img7 Ảnh-19-10-2015-11-img8 Ảnh-19-10-2015-11-img9 Ảnh-19-10-2015-11-img10 Ảnh-19-10-2015-11-img11 Ảnh-19-10-2015-11-img12 Ảnh-19-10-2015-11-img13 Ảnh-19-10-2015-11-img14 Ảnh-19-10-2015-11-img15 Ảnh-19-10-2015-11-img16 Ảnh-19-10-2015-11-img17 Ảnh-19-10-2015-11-img18 Ảnh-19-10-2015-11-img19