Tìm
Thứ ba, 08/12/2015 - 22:28

Mẫu hồ sơ Đảng viên 2015

Kính gửi các đồng chí Đảng viên chi bộ Khoa Ngoại ngữ!

Thực hiện chương trình công tác Đảng HVTC 2015 - 2016, kính đề nghị các đ/c download và xem mẫu hồ sơ Đảng viên tại đây https://drive.google.com/folderview?id=0B0-GQaV8wh-SWU5hM1dJb2tyUWc&usp=sharing. Hoàn thiện và nộp về cho đ/c Thùy Hương trước ngày 18/12/2015.

Hồ sơ gồm: 

1. Bản kiểm điểm đảng viên;

2. Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú;

3. Bản kê khai tài sản cá nhân;

4. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên.

 

Số lần đọc: 2110
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-19-10-2015-11-img0 Ảnh-19-10-2015-11-img1 Ảnh-19-10-2015-11-img2 Ảnh-19-10-2015-11-img3 Ảnh-19-10-2015-11-img4 Ảnh-19-10-2015-11-img5 Ảnh-19-10-2015-11-img6 Ảnh-19-10-2015-11-img7 Ảnh-19-10-2015-11-img8 Ảnh-19-10-2015-11-img9 Ảnh-19-10-2015-11-img10 Ảnh-19-10-2015-11-img11 Ảnh-19-10-2015-11-img12 Ảnh-19-10-2015-11-img13 Ảnh-19-10-2015-11-img14 Ảnh-19-10-2015-11-img15 Ảnh-19-10-2015-11-img16 Ảnh-19-10-2015-11-img17 Ảnh-19-10-2015-11-img18 Ảnh-19-10-2015-11-img19