Trang chủ
  T�m
 


Hội SV Học viện đã tổ chức thành công lớp Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Thực hiện Kế hoạch số 68/05 – KH/HSV ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện Tài chính về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014-2015, ngày 24 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường 700 Học viện Tài chính, Hội Sinh viên HVTC đã tổ chức “Lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên Việt Nam các cấp và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt’’ năm học 2014-2015” cho các đồng chí cán bộ Ban Chấp Hành Hội Sinh viên, toàn bộ Chi hội trưởng, cán bộ chủ chốt các CLB trực thuộc Hội sinh viên Học viện Tài chính.LIÊN KẾT


Khoa/Phòng ban

Thăm dò
Thông tin về cựu sinh viên

Xem kết quả

Truy cập
    THỐNG KÊ
  Truy cập: 10.414.511
  Online: 161