Trang chủ
  Tìm
 


Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.TB: LCĐ khoa Kế toán tổ chức khóa học IFRS/IAS

Trong chuỗi các hoạt động đặc biệt của Liên chi đoàn Khoa Kế toán dành cho sinh viên Học viện Tài chính, LCĐ Khoa Kế toán vinh dự được cùng ACCA Việt Nam và Tập đoàn giáo dục Vietsourcing đồng hành trong vai trò nhà tài trợ và giảng dạy khóa học về IFRS/IAS (Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế/Chuẩn mực kế toán quốc tế).LIÊN KẾT


Khoa/Phòng ban

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchXem kết quả

TIN VIDEO

Truy cập
  Truy cập: 20.329.766
  Online: 205