Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  26
Áp dụng từ 26/06/2017 đến 02/07/2017 
26
2017
Download lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
26/06/2017

Sáng
Chiều
Thứ Ba
27/06/2017

Sáng
Từ 09h00: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Hải quan TS. Nguyễn Mạnh Thiều Lãnh đạo, chi ủy Khoa Thuế - Hải quan; Viên chức bộ môn Nghiệp vụ hải quan PH. A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Tổng kết năm học 2016 – 2017 Văn Phòng PGS. Ngô Văn Hiền Toàn thể viên chức Văn phòng và đại biểu mời PH. A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
28/06/2017

Sáng
Từ 08h00: Tổng kết năm học 2016 - 2017 Khoa Tài chính doanh nghiệp PGS. Bùi Văn Vần Toàn thể viên chức khoa Tài chính doanh nghiệp và đại biểu mời PH. A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hòa PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 608/QĐ-HVTC ngày 26/05/2017 HT 206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
29/06/2017

Sáng
Từ 08h30: Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn Học viện năm 2017 PGS Phạm Văn Liên BCH công đoàn học viện, ủy viên các ban chức năng thuộc công đoàn; ủy viên BCH, tổ trưởng cđ bộ phận; và đại biểu mời. HT A1 DT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phí Thị Kim Thư PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 556/QĐ-HVTC ngày 16/05/2017 HT 206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Sáu
30/06/2017

Sáng
Từ 09h00: Trao Quyết định nghỉ chế độ hưu cho ông Nguyễn Đăng Nam và bà Mạc Thị Hường, Khoa Tài chính doanh nghiệp PGS., TS Nguyễn Trọng Cơ Phòng họp A, Đức Thắng; PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Minh Hòa PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 589/QĐ-HVTC ngày 25/05/2017 HT 206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy, PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
01/07/2017

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
02/07/2017

Sáng
Chiều
 Ghi chú
        Các đơn vị gửi báo cáo kết quả công tác tháng 6, quý II, 6 tháng đầu năm 2017 về Văn phòng Học viện trước ngày 28/6/2017