Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  17
Áp dụng từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 
17
2017
Download lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
24/04/2017

Sáng
Cả ngày: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Ba
25/04/2017

Sáng
Từ 08h00: Hội thảo khoa học giáo viên khoa Tài chính quốc tế PGS. Nguyễn Tiến Thuận Giảng viên Khoa TCQT và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Ngô Thành Nam PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 229/QĐ-HVTC ngày 27/03/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
26/04/2017

Sáng
Từ 08h00: Hội thảo “Vận dụng chuẩn mực kế toán công Quốc tế nhằm hoàn thiện kế toán thu ngân sách ở Việt Nam” PGS. Phạm Văn Liên Theo giấy mời HT.G1 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h00: Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Tài chính doanh nghiệp PGS. Bùi Văn Vần Đại biểu mời, viên chức Khoa TCDN, BCS, BCH chi đoàn các lớp, SV có bài đăng và SV quan tâm HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Năm
27/04/2017

Sáng
Từ 09h30: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Họp Thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 14h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lê Thị Nhung PGS. Bùi Văn Vần Theo Quyết định số 382/QĐ-HVTC ngày 10/04/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h00: Họp Hội đồng xét bồi hoàn chi phí đào tạo PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 452/QĐ-HVTC ngày 20/04/2017 PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Hôm nay
28/04/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Trung Dũng PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 318/QĐ-HVTC ngày 28/03/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h00: Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Trọng Hồng, Khoa Cơ bản PGS. Nguyễn Vũ Việt Đại diện ĐU, BGĐ, CĐHV; viên chức Khoa Cơ bản và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Bảy
29/04/2017

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
30/04/2017

Sáng
Chiều
 Ghi chú
       

-       Căn cứ Luật Lao động 2012 lịch nghỉ Lễ Chiến thắng, Quốc tế Lao động năm 2017 từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5/2017.

-       Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 4 về Văn phòng Học viện trước ngày 26/4/2017.