Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  12
Áp dụng từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 
12
2017
Download lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
20/03/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 237/QĐ-HVTC ngày 9/3/2017 PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán PGS. Mai Ngọc Anh Đảng viên trong Chi bộ và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Ba
21/03/2017

Sáng
Từ 09h00: Sơ kết và trao học bổng học kỳ I năm học 2016 – 2017 Khoa Quản trị kinh doanh TS. Nguyễn Đức Lợi Viên chức, sinh viên Khoa QTKD và đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 13h30: Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 Khoa Ngoại ngữ Ths. Phạm Thị Lan Phương Viên chức, sinh viên Khoa Ngoại ngữ và đại biểu mời HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h30: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Dương Ngọc Quang PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1537/QĐ-HVTC ngày 23/12/2016 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
22/03/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lê Thị Hương PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 226/QĐ-HVTC ngày 7/3/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
23/03/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Trần Thị Phương Mai PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 227/QĐ-HVTC ngày 7/3/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều
Hôm nay
24/03/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài năm 2016 PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 111 và 110/QĐ-HVTC ngày 8/2/2017; Quyết định số 168/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 159/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 15h30: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lý Quang Thái PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 150/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 HT.G1 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
25/03/2017

Sáng
Cả ngày: Thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định Các điểm thi
Chiều
Chủ Nhật
26/03/2017

Sáng
Cả ngày: Thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định Các điểm thi
Chiều
 Ghi chú
        Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả công tác tháng 3 về Văn phòng Học viện trước ngày 26/3/2017