Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  3
Áp dụng từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 
3
2017
Download lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
16/01/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Hội đồng xét đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 51 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1592/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đường Thị Quỳnh Liên PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 1482/QĐ-HVTC ngày 16/12/2016 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 15h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Trần Trung Dũng PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1585/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 P.301 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 18h45: Chung kết “FUTURE BANKER” – Chuyên viên Ngân hàng tương lai 2017 Ths. Cao Minh Tiến Đại diện lãnh đạo Khoa NHBH, ĐTN, lãnh đạo Ngân hàng Liên Việt Post Bank và đại biểu mời HT.700 ĐT
Hôm nay
17/01/2017

Sáng
Từ 09h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Trung Kiên PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1432/QĐ-HVTC ngày 13/12/2016 HT.G1 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h30: Tổng kết Olympic Tin học 2016 PGS. Trương Thị Thủy PGĐ phụ trách đào tạo, Chánh VPĐU, Ban KT&QLCL, Ban QLĐT, Ban CTCT&SV, Ban TCKT; đại diện ĐTN, HSV; tiểu ban Olympic Tin học và sinh viên đội tuyển PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 13h30: Khai giảng lớp Bình đẳng giới PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, BCH Công đoàn các đơn vị; nữ cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng khối quản lý HT.G1 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 14h00: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 11/2016) PGS. Phạm Văn Liên Đại diện Lãnh đạo Học viện; đơn vị liên kết, Lãnh đạo Khoa Tại chức; GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời Trường TCKTKT Lạng Sơn PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
18/01/2017

Sáng
Từ 09h30: Họp hội đồng kỷ luật viên chức PGS. Trương Thị Thủy Theo Quyết định số 41/QĐ-HVTC ngày 12/1/2017 PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Đối thoại giữa Đảng ủy – Ban Giám đốc – Công đoàn với cán bộ, viên chức PGS. Nguyễn Trọng Cơ - PGS. Phạm Văn Liên Toàn thể cán bộ, viên chức HT.700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
19/01/2017

Sáng
Từ 09h00: Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu PGS. Nguyễn Trọng Cơ ĐU, BGĐ, CĐ, ĐTN-HSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị và đại biểu mời HT.A1 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h00: Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu PGS. Phạm Văn Liên ĐU, BGĐ, CĐ, ĐTN-HSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị và đại biểu mời HT. NVH khu Đầm Rượu PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 13h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Ngô Anh Tuấn PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo Quyết định số 21/QĐ-HVTC ngày 10/1/2017 P.401 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 14h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Thành Trung PGS. Nguyễn Thị Thanh Hoài Theo Quyết định số 1577/QĐ-HVTC ngày 28/12/2016 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h30: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Trương Thị Hiền PGS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt Theo Quyết định số 1586/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 P.301 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Sáu
20/01/2017

Sáng
Cả ngày: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Bảy
21/01/2017

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
22/01/2017

Sáng
Chiều
 Ghi chú
       

 - Đề nghị các đơn vị đăng ký lịch tuần từ 23/1 đến 5/2/2017 trước 17h00’ Thứ Năm ngày 19/1/2017.

 - Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 1 và kế hoạch công tác tháng 2 về Văn phòng Học viện trước ngày 18/1/2017.