Tiếng Việt | English
Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển học sinh giỏi chương trình LKĐT mỗi bên cấp một bằng Cử nhân DDP (09/06/2017 | 12:07)
Năm 2017, Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh Chương trình Liên kết đào tạo (LKĐT) mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân chính quy, Khóa 2 (2017-2021) như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính do ĐH Leeds Beckett (Vương quốc Anh) cấp bằng Khóa MScF2017 (niên khóa 2017-2018) (04/05/2017 | 11:49)
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1003/QĐ-BGDĐT ký ngày 31 tháng 3 năm 2016, Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Leeds Beckett thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính liên kết như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh khóa 7, Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư tại Học viện Tài chính (13/03/2017 | 10:31)
Chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment - MSc), chương trình liên kết duy nhất ở Việt Nam đào tạo chuyên ngành sâu về tài chính và đầu tư tài chính ở bậc sau đại học. Được khởi động từ năm 2014, sau 06 khóa đào tạo, chương trìnhMSc đã khẳng định vị thế của mình nhờ tạo nên sự khác biệt so với các chương trình LKĐT đã và đang triển khai tại các trường đại học khác.
Xem tiếp