Tuyển sinh
  Tìm
Tiếng Việt | English
Tuyển sinh đại học văn bằng 2 VLVH năm 2016 (22/07/2016 | 17:02)
Số: 566 /HVTC-TC Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016
Xem tiếp
Tuyển sinh liên thông đại học VLVH năm 2016 (22/07/2016 | 17:01)
Số: 567 /HVTC-TC Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016
Xem tiếp
TB: Tuyển sinh chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) hệ chính quy năm 2016 (21/07/2016 | 21:52)
Tuyển sinh: Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) hệ chính quy năm 2016 (Quyết định phê duyệt số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)
Xem tiếp
Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính do Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) cấp bằng (18/07/2016 | 10:48)
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1003/QĐ-BGDĐT, ngày 31 tháng 3 năm 2016, Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Leeds Beckett thông báo tuyển sinh như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) hệ chính quy năm 2016 (08/07/2016 | 21:55)
(Quyết định phê duyệt số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016.
Xem tiếp
Tuyển sinh Đại học hệ Liên kết quốc tế năm 2016 (01/07/2016 | 09:56)
Học viện Tài chính tuyển sinh chương trình Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm, thuộc Dự án Liên kết đào tạo Quốc tế giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Pháp) - Khóa VII.
Xem tiếp