Tuyển sinh
  Tìm
Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính (27/06/2015 | 08:55)
Tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 4 (12/06/2015 | 13:54)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa 4, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Kế toán ứng dụng (Khóa V), Bachelor of Science (Hons) in Applied Accounting – BSc (12/06/2015 | 13:52)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán ứng dụng liên kết với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và đại học Oxford Brookes (UK) như sau:
Xem tiếp
Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Thương mại, Khóa V Bachelor of Commerce – BCOM (QĐ số 4254/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2011 của BT BGD&ĐT) (12/06/2015 | 13:51)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Thương mại liên kết với ĐH Victoria, New Zealand như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02, năm 2015 (08/06/2015 | 10:07)
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT; Quyết định số 483/QĐ-HVTC ngày 25/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính; Thông báo số 173/TB-BGDĐT ngày 01/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Học viện Tài chính. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02, năm 2015 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2015 (01/06/2015 | 08:32)
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính; Thông báo số 173/TB-BGDĐT ngày 01/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Học viện Tài chính. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2015 như sau:
Xem tiếp