Tuyển sinh
  T�m
Thông báo số 1067/TB-HVTC V/v Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực thuộc khu vực Tây Bắc năm 2014 (15/12/2014 | 10:30)
- Căn cứ vào Công văn số 5470/BGDĐT-GDĐH ngày 02/10/2014 và công văn số 5425/BGDĐT-GDĐH ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 3 (27/10/2014 | 12:54)
Học viện Tài chính chính thức tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment), khóa 3, học tại số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bằng tốt nghiệp do Đại học Greenwich cấp.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị - Khóa 4 (09/10/2014 | 09:34)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon như sau:
Xem tiếp