Tuyển sinh
  Tìm
Tiếng Việt | English
Chương trình LKĐT cấp hai (02) bằng ĐH chính quy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tiếp tục nhận hồ sơ KĐXT dựa theo điểm thi (19/08/2016 | 09:28)
Thực hiện sứ mệnh đào tạo cung cấp cho nền kinh tế đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán cho nền kinh tế, Học viện Tài chính liên kết với Trường Đại học Greenwich bắt đầu tuyển sinh tuyển sinh Khóa 1 - Chương trình LKĐT cấp hai (02) Bằng Đại học chính quy (Dual Degree Programme), gọi tắt là DDP.
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khai giảng tháng 10/2016 (19/08/2016 | 08:50)
Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment - MSc) liên kết với Đại học Greenwich (UK) khóa 6, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/9/2016, khai giảng ngày 4/10/2016, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp