Tuyển sinh
  Tìm
Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính (19/05/2015 | 14:34)
Tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị - Khóa 5 (16/04/2015 | 10:56)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 5, thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon như sau:
Xem tiếp
Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Thương mại, Khóa V Bachelor of Commerce – BCOM (QĐ số 4254/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2011 của BT BGD&ĐT) (16/04/2015 | 09:24)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Thương mại liên kết với ĐH Victoria, New Zealand như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Kế toán ứng dụng (Khóa V), Bachelor of Science (Hons) in Applied Accounting – BSc (16/04/2015 | 09:10)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán ứng dụng liên kết với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và đại học Oxford Brookes (UK) như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 4 (15/04/2015 | 15:31)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa 4, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp