Tuyển sinh
  Tìm
Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính (05/08/2015 | 09:00)
Tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính
Xem tiếp
Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính (05/08/2015 | 08:57)
Tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính
Xem tiếp
TB V/v: Tuyển sinh liên thông đại học VLVH năm 2015 (04/08/2015 | 15:08)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2015 – 2016, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 18 (đợt 2) năm 2015 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
TB: Tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 (29/07/2015 | 17:33)
Thông báo số 645/HVTC-TC ngày 29/07/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính.
Xem tiếp
TB: Tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học khoá 18 (đợt 2) năm 2015 (08/07/2015 | 10:38)
Thông báo số: 578/TB – HVTC, ngày 08/07/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính, về việc thông báo tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khoá 18 - năm 2015.
Xem tiếp
TB: Tuyển sinh hệ Ðại học văn bằng hai khóa 15 (Ðợt 2) nãm 2015 (08/07/2015 | 08:45)
Thông báo số: 577/TB – HVTC, ngày 08/07/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo tuyển sinh hệ Ðại học văn bằng hai khóa 15 (Ðợt 2) năm 2015.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 4 (12/06/2015 | 13:54)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa 4, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp