Tiếng Việt | English
HTKH sinh viên “Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan” (30/11/2016 | 11:19)
Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Thuế và Hải quan năm 2016 với chủ đề “Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Thuế và Hải quan”.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 8 (01/11/2016 | 08:55)
Sau 7 khóa đào tạo thành công, chương trình Thạc sỹ Tài chính doanh nghiêp & Kiểm soát quản trị đã khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những Chương trình Thạc sỹ quốc tế có chất lượng giảng dạy tốt nhất, uy tín nhất tại Hà Nội và cả nước trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và đầu tư (19/09/2016 | 09:54)
Học viện Tài chính tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Invesstment), khóa 6 (MSc6) liên kết với trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), khai giảng tháng 10/2016, học tại Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp