Tuyển sinh
  Tìm
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, liên kết với Đại học Greenwich – Vương quốc Anh, khai giảng tháng 3/2016 (18/11/2015 | 16:07)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment) khóa 5, khai giảng vào tháng 3 năm 2016, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Tài chính (29/09/2015 | 09:34)
(Kèm theo Quyết định số: 812/QĐ-HVTC ngày 01/09/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính)
Xem tiếp
TB V/v đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, tây Nam Bộ năm 2015 (07/09/2015 | 15:59)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Xem tiếp