Tuyển sinh
  Tìm
Tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2015 tại Học viện Tài chính (23/03/2015 | 10:29)
Sứ mệnh:“Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính – Kế toán chất lượng cao cho xã hội”.
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 3 (22/01/2015 | 10:44)
Khóa 3, Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết giữa Đại học Greenwich (UK) và Học viện Tài chính đang tiếp nhận hồ sơ tại số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Thông báo số 1067/TB-HVTC V/v Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực thuộc khu vực Tây Bắc năm 2014 (15/12/2014 | 10:30)
- Căn cứ vào Công văn số 5470/BGDĐT-GDĐH ngày 02/10/2014 và công văn số 5425/BGDĐT-GDĐH ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 3 (27/10/2014 | 10:45)
Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 3 liên kết với trường Đại học Greenwich (UK) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp