Tiếng Việt | English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam”
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Ngô Thị Thu Hồng 2. TS Đỗ Thị Thục
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
2 “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thu Hiền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Mai Vinh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
3 “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS Phạm Tiến Bình 2. PGS.TS Nguyễn Phú Giang
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
4 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Hoàng Thị Phương Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt 2.TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
5 “Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định”
Tác giả: Lê Thị Thanh Mỹ
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Văn Công 2. PGS.TS. Đặng Thái Hùng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
6 “Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Lê Quang Bính 2. TS. Trần Đình Cường
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
7 “Giải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông Đà"
Tác giả: Lý Quang Thái
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS Hoàng Trần Hậu 2. PGS, TS Nguyễn Thị Hoài Lê
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
8 Đề tài luận án: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.TS Phạm Ngọc Dũng (2). PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
9 “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”
Tác giả: Đỗ Thị Thoa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Giang Thị Xuyến 2. PGS.TS. Ngô Trí Tuệ
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
10 “ Giải pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đạt
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS.Phan Duy Minh 2. TS.Nguyễn Đức Độ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
11 Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam
Tác giả: Khương Thị Nhàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Đình Thu 2. PGS., TS Dương Đức Lân
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
12 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Nguyễn Thị Đào
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Hướng dẫn1: GS. TS NGUYỄN ĐÌNH ĐỖ Hướng dẫn 2: PGS. TS PHẠM THỊ KIM VÂN
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
13 “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam »
Tác giả: Nguyễn Hải Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Đoàn Ngọc Xuân
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
14 "Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam"
Tác giả: Dương Ngọc Quang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Văn Tá 2. TS. Chu Văn Tuấn
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
15 “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang"
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1) PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản 2) PGS, TS. Ngô Văn Hiền
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
16 “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam”
Tác giả: Đường Thị Quỳnh Liên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Mai Ngọc Anh 2. TS. Nguyễn Viết Lợi
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
17 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc.
Tác giả: Nguyễn Phương Ngọc
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS Đinh Thị Mai PGS,TS Lê Thị Thanh Hải
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
18 “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Trần Tuấn Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan PGS. TS. Phạm Thị Thu Thủy
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
19 Tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Bích Hương Thảo
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Trần Văn Dung 2. TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
20 “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam”
Tác giả: Phí Thị Kiều Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS, TS Đoàn Xuân Tiên 2. PGS, TS Phạm Tiến Hưng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
21 Hoàn thiện kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Lưu Đức Tuyên 2. TS Trần Văn Dung
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
22 “Tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
Tác giả: Võ Thị Vân Khánh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh TS. Nguyễn Minh Phong
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
23 “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam”
Tác giả: Lê Tuấn Hiệp
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Bạch Đức Hiển 2. PGS, TS Lê Thị Kim Nhung
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
24 "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phần mềm trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay".
Tác giả: NguyễnThị Diệu Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: (1).PGS.TS Phạm Văn Đăng; (2). PGS,TS Nguyễn Vũ Việt.
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
25 “Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Vũ Công Ty 2. TS Trần Tiến Cường
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
26 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Hồng Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS. Đặng Thị Loan 2. PGS.TS. Lưu Thị Hương
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
27 Đề tài luận án: “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
Tác giả: Ngô Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Xuân Hòa 2. TS. Trần Đức Lộc
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
28 “Quản lý tài chính các trường ĐHCL trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam”.
Tác giả: Lương Thị Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Đinh Văn Nhã 2. TS Nguyễn Văn Ngữ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
29 “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán”.
Tác giả: Đàm Thanh Tú
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Quang Hùng 2. TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
30 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác chế biến đá ốp lát ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Hồng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS,TS: Đặng Đức Sơn. 2.PGS,TS: Trần Thị Hồng Mai
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
31 Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành dược phẩm Việt Nam
Tác giả: Dương Thị Thúy Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS.TS.Bùi Văn Vần 2.PGS.TS.Thái Bá Cẩn
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
32 Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Phan Lan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.GS.TSKH.Trương Mộc Lâm 2.TS.Quách Mạnh Hào
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
33 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Hoa 2. TS. Lê Đình Thăng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
34 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 8
Tác giả: Nguyễn La Soa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.TS. Mai Vinh 2.PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
35 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Trần Thị Nhung
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS Nguyễn Văn Công 2. PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
36 “Hoàn thiện kế toán quản trị trong các Tổng công ty ngành xây dựng thuộc Bộ Quốc Phòng”
Tác giả: Đỗ Thị Thu Hằng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Hoa TS. Tạ Văn Khoái
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
37 Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Quang 2. PGS. TS. Phạm Thị Bích Chi
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
38 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Tác giả: Phạm Hoài Nam
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Vũ Việt PGS.TS Lê Huy Trọng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
39 Đề tài luận án: “Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay”
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. GS.,TS. Đoàn Xuân Tiên; 2. PGS.,TS. Hoàng Mạnh Cừ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
40 Quản trị vốn chủ sở hữu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
Tác giả: Lê Thị Lợi
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Hà Minh Sơn 2.TS Trần Thị Hồng Hạnh
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
41 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Hưng Yên
Tác giả: Nguyễn Thu Hiền
Chuyên ngành: Chưa xác định
Hướng dẫn: GS.,TS Ngô Thế Chi
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
42 “Phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thu Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Hoàng Trần Hậu; 2. TS. Nguyễn Ngọc Sự
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
43 Đề tài luận án: “Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam”
Tác giả: Đào Mạnh Huy
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS Trương Thị Thủy TS. Nguyễn Xuân Nam
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
44 “Điều chỉnh cơ cấu tài chính đầu tư cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
Tác giả: Bùi Phụ Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS ðặng Văn Du 2. TS Phạm Văn Khoan
Năm: 2015
Xem toàn văn >>
45 “Nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt nam hiện nay”
Tác giả: Lã Thị Lâm
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Đinh Xuân Hạng; 2.PGS, TS. Phạm Ngọc Dũng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
46 “Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”
Tác giả: Trần Thị Việt Thạch
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Nguyễn Thị Mùi; 2. TS. Nguyễn Đức Thắng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
47 "Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"
Tác giả: Nguyễn Đại Thắng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Lê Xuân Trường 2. TS Nguyễn Đình Chiến
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
48 “Vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt nam”
Tác giả: Đinh Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: a. PGS. TS Giang Thị Xuyến b. PGS. TS Ngô Trí Tuệ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
49 "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội"
Tác giả: Nguyễn Quang Hiện
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1) PGS,TS Đào Văn Hùng (2) TS Nguyễn Thị Hà
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
50 “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam”.
Tác giả: Tạ Đình Long
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Nguyễn Thị Lan 2. TS. Đoàn Thị Thanh Hương
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
123