Tiếng Việt | English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Hoàn thiện Phân tích tài chính trong giám sát tài chính đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Lê Hoa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS,TS: Nguyễn Quang Hùng 2.TS Hoàng Xuân Hoà
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
2 “Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Lê Thị Hương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS Chúc Anh Tú 2. PGS, TS Nguyễn Minh Phương
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
3 đề tài:“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Nga
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Chúc Anh Tú 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
4 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông VNPT”
Tác giả: Trần Thị Diện
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Lại Tiến Dĩnh 2. PGS,TS. Vũ Văn Ninh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
5 "QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM”
Tác giả: Trần Việt Phương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Nguyễn Trọng Thản 2. TS: Lê Thu Huyền
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
6 “ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam”
Tác giả: Lương Khánh Chi
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS.TS Nguyễn Bá Minh 2.TS Thái Bá Công
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
7 “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ”
Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đặng Văn Thanh 2. PGS.TS. Đặng Đức Sơn
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
8 “Sử dụng công cụ tài chính thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Phạm Văn Liên (2). PGS.,TS. Nguyễn Ngọc Vũ
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
9 “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện”.
Tác giả: Ngô Như Vinh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS., TS. Thịnh Văn Vinh TS. Mai Vinh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
10 “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2. TS. Trần Vũ Minh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
11 “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2. TS. Trần Vũ Minh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
12 Quản lý tài chính nội bộ các trường đại học công lập ở Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Thanh Vân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt 2. PGS,TS. Lê Chi Mai
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
13 Giải pháp phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Phí Thị Kim Thư
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Minh Tâm 2. PGS,TS. Vũ Thị Bạch Tuyết
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
14 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Phạm Quang 2. TS. Trần Hải Long
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
15 “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Xây dựng Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Đình Hoàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS Đoàn Hương Quỳnh; 2.TS. Nguyễn Bình Giang
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
16 “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam”
Tác giả: Đoàn Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Lưu Đức Tuyên; 2. PGS,TS Trần Thị Hồng Mai
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
17 “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỘ CÔNG AN”
Tác giả: Trần Trung Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS,TS. Nguyễn Thị Bất; - TS. Chu Văn Tuấn.
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
18 “Hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào”.
Tác giả: Thongvon LƯƠNGPHIMMA
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Nguyễn Trọng Thản 2. TS. Đỗ Đình Thu
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
19 “Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An”
Tác giả: Ngô Hồng Nhung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt 2. PGS.TS. Nguyễn Huy Thịnh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
20 “Huy động, sử dụng các nguồn tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình”.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Điệp
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đặng Văn Du 2. TS. Nguyễn Quốc Bình
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
21 “Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn huy động qua kênh phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ”
Tác giả: Lê Thị Vân Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Thị Tuyết 2. TS. Nguyễn Thành Đô
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
22 "Hoàn thiện phân tích khả năng sinh lợi tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định"
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nghiêm Thị Thà 2.GS.TS. Nguyễn Văn Công
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
23 “Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam”
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Ngô Thị Thu Hồng 2. TS Đỗ Thị Thục
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
24 “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thu Hiền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Mai Vinh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
25 “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS Phạm Tiến Bình 2. PGS.TS Nguyễn Phú Giang
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
26 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Hoàng Thị Phương Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt 2.TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
27 “Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định”
Tác giả: Lê Thị Thanh Mỹ
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Văn Công 2. PGS.TS. Đặng Thái Hùng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
28 “Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Lê Quang Bính 2. TS. Trần Đình Cường
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
29 “Giải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông Đà"
Tác giả: Lý Quang Thái
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS Hoàng Trần Hậu 2. PGS, TS Nguyễn Thị Hoài Lê
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
30 Đề tài luận án: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.TS Phạm Ngọc Dũng (2). PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
31 “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”
Tác giả: Đỗ Thị Thoa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Giang Thị Xuyến 2. PGS.TS. Ngô Trí Tuệ
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
32 “ Giải pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đạt
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS.Phan Duy Minh 2. TS.Nguyễn Đức Độ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
33 Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam
Tác giả: Khương Thị Nhàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Đình Thu 2. PGS., TS Dương Đức Lân
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
34 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Nguyễn Thị Đào
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Hướng dẫn1: GS. TS NGUYỄN ĐÌNH ĐỖ Hướng dẫn 2: PGS. TS PHẠM THỊ KIM VÂN
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
35 “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam »
Tác giả: Nguyễn Hải Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Đoàn Ngọc Xuân
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
36 "Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam"
Tác giả: Dương Ngọc Quang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Văn Tá 2. TS. Chu Văn Tuấn
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
37 “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang"
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1) PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản 2) PGS, TS. Ngô Văn Hiền
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
38 “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam”
Tác giả: Đường Thị Quỳnh Liên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Mai Ngọc Anh 2. TS. Nguyễn Viết Lợi
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
39 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc.
Tác giả: Nguyễn Phương Ngọc
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS Đinh Thị Mai PGS,TS Lê Thị Thanh Hải
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
40 “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Trần Tuấn Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan PGS. TS. Phạm Thị Thu Thủy
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
41 Tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Bích Hương Thảo
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Trần Văn Dung 2. TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
42 “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam”
Tác giả: Phí Thị Kiều Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS, TS Đoàn Xuân Tiên 2. PGS, TS Phạm Tiến Hưng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
43 Hoàn thiện kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Lưu Đức Tuyên 2. TS Trần Văn Dung
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
44 “Tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
Tác giả: Võ Thị Vân Khánh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh TS. Nguyễn Minh Phong
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
45 “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam”
Tác giả: Lê Tuấn Hiệp
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Bạch Đức Hiển 2. PGS, TS Lê Thị Kim Nhung
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
46 "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phần mềm trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay".
Tác giả: NguyễnThị Diệu Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: (1).PGS.TS Phạm Văn Đăng; (2). PGS,TS Nguyễn Vũ Việt.
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
47 “Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Vũ Công Ty 2. TS Trần Tiến Cường
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
48 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Hồng Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS. Đặng Thị Loan 2. PGS.TS. Lưu Thị Hương
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
49 Đề tài luận án: “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
Tác giả: Ngô Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Xuân Hòa 2. TS. Trần Đức Lộc
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
50 “Quản lý tài chính các trường ĐHCL trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam”.
Tác giả: Lương Thị Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Đinh Văn Nhã 2. TS Nguyễn Văn Ngữ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
123