Tiếng Việt | English
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (09/05/2017 | 11:02)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TT NN-TH: Kế hoạch khai giảng và tuyển sinh Tháng 5/2017 (25/04/2017 | 10:24)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kế hoạch khai giảng và tuyển sinh Tháng 5/2017:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (24/04/2017 | 10:21)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (19/04/2017 | 14:27)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá.
Xem tiếp
Thông báo về việc tuyển tư vấn viên đào tạo, bồi dưỡng (19/04/2017 | 09:09)
Do nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính ra Thông báo về việc tuyển tư vấn viên đào tạo, bồi dưỡng như sau:
Xem tiếp
TB mở các lớp ôn luyện thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 (18/04/2017 | 10:19)
Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017, nhằm giúp các học viên tổng hợp lại kiến thức về Thuế, Kế toán, cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế tổ chức. Học viện Tài chính sẽ tổ chức các lớp học ôn thi như sau :
Xem tiếp
TB lịch học lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Thuế tại Hà Nội (28/03/2017 | 09:22)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo lịch học lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Thuế tại Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Trung tâm Bồi dưỡng & Tư vấn Tài chính kế toán thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (10/03/2017 | 12:12)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Ba Đình - Hà Nội như sau:
Xem tiếp