Tiếng Việt | English
TB tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2017 (26/06/2017 | 12:32)
Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức. Học viện Tài chính sẽ tổ chức các lớp học ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2017 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (15/06/2017 | 14:56)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp Nghiệp vụ khai Hải quan tại Hà Nội (24/05/2017 | 09:24)
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (09/05/2017 | 11:02)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TT NN-TH: Kế hoạch khai giảng và tuyển sinh Tháng 5/2017 (25/04/2017 | 10:24)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kế hoạch khai giảng và tuyển sinh Tháng 5/2017:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (24/04/2017 | 10:21)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (19/04/2017 | 14:27)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá.
Xem tiếp
Thông báo về việc tuyển tư vấn viên đào tạo, bồi dưỡng (19/04/2017 | 09:09)
Do nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính ra Thông báo về việc tuyển tư vấn viên đào tạo, bồi dưỡng như sau:
Xem tiếp