Trang chủ
  T�m
 


Cán bộ, đảng viên ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tháng 9 năm 2014, vừa tròn kỷ niệm 45 năm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, tiếp tục học tập và thực hiện theo Di chúc thiêng liêng của Bác, cán bộ, Đảng bộ Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân thi đua làm nhiều việc tốt để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của dân tộc.LIÊN KẾT


Khoa/Phòng ban

Thăm dò
Thông tin về cựu sinh viên

Xem kết quả

Truy cập
    THỐNG KÊ
  Truy cập: 9.576.739
  Online: 173