Tiếng Việt | English
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 8 (01/11/2016 | 08:55)
Sau 7 khóa đào tạo thành công, chương trình Thạc sỹ Tài chính doanh nghiêp & Kiểm soát quản trị đã khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những Chương trình Thạc sỹ quốc tế có chất lượng giảng dạy tốt nhất, uy tín nhất tại Hà Nội và cả nước trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và đầu tư (19/09/2016 | 09:54)
Học viện Tài chính tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Invesstment), khóa 6 (MSc6) liên kết với trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), khai giảng tháng 10/2016, học tại Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khai giảng tháng 10/2016 (19/08/2016 | 08:50)
Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment - MSc) liên kết với Đại học Greenwich (UK) khóa 6, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/9/2016, khai giảng ngày 4/10/2016, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Kết quả xét tuyển NCS đợt 1 năm 2016 (06/04/2016 | 09:30)
Học viện Tài chính thông báo Kết quả xét tuyển NCS đợt 1 năm 2016:
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (21/01/2016 | 13:17)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich (UK) học tại số 6 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Tài chính (29/09/2015 | 09:34)
(Kèm theo Quyết định số: 812/QĐ-HVTC ngày 01/09/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính)
Xem tiếp