Tiếng Việt | English
Tuyển sinh hệ liên thông ĐH hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 (12/01/2017 | 12:02)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh hệ ĐH Văn bằng 2 năm 2017 (12/01/2017 | 10:27)
Số: 45/TB- HVTC Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
Xem tiếp
TB: Tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 (04/09/2015 | 09:45)
Thông báo số 645/HVTC-TC ngày 29/07/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính.
Xem tiếp
TB: Tuyển sinh hệ Ðại học văn bằng hai khóa 15 (Ðợt 2) nãm 2015 (08/07/2015 | 08:45)
Thông báo số: 577/TB – HVTC, ngày 08/07/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo tuyển sinh hệ Ðại học văn bằng hai khóa 15 (Ðợt 2) năm 2015.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng