Tìm
English
Thứ hai, 13/03/2023 - 10:7

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 02/2023 và Kế hoạch công tác tháng 03/2023
Số: 234/TB-HVTC ngày 09 tháng 3 năm 2023

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng, điển hình như: Hoàn thiện và ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Học viện Tài chính; tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học tại một số địa phương theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và Học viện. Hoàn thành phân loại kết quả học tập; phân loại sinh viên, khen thưởng học kỳ I năm học 2022-2023, hỗ trợ tốt hơn để các Khoa tổ chức Sơ kết học kỳ I khối sinh viên. Hoàn thành công tác phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về công tác đảm bảo chất lượng tại Học viện. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác NCKH sinh viên và gặp mặt cộng tác viên Nội san năm 2022. Đã thực hiện trọng thể Công bố Quyết định về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện. Thực hiện quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 cho các nhà giáo thuộc Học viện. Tổ chức học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể đảng viên trong Học viện; Phối hợp với đối tác và Bộ GD&ĐT tổ chức thành công Diễn đàn “Hành trình học sinh, sinh viên khởi nghiệp”…. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện. (Báo cáo chi tiết kèm theo). 

Kế hoạch công tác tháng 03/2023

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác, hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 03/2023 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Văn phòng Học viện phối hợp các Tiểu ban thuộc Chương trình kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện, cùng các đơn vị thuộc Học viện triển khai tổ chức tốt chương trình “Tọa đàm Cựu sinh viên về chiến lược phát triển Học viện Tài chính”, tổ chức vào ngày 18/3/2023.

2. Ban Quản lý đào tạo đẩy mạnh phổ biến Quy chế tuyển sinh và Đề án tuyển sinh trình độ đại học của Học viện Tài chính năm 2023. Phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học năm 2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 19/3/2023 và các chương trình khác theo kế hoạch, đảm bảo sự lan tỏa rộng rãi về Đề án tuyển sinh, các điểm mới, nổi bật trong Đề án tuyển sinh năm 2023 của Học viện.

3. Ban Quản lý đào tạo nghiên cứu các ý kiến đề xuất, góp ý để cải tiến việc lập kế hoạch đào tạo cho các kỳ học và năm học tiếp theo một cách phù hợp và hợp lý hơn.

4. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022 - 2023 và khẩn trương thông báo kết luận giao ban tới các đơn vị để triển khai, thực hiện.

5. Ban Quản lý đào tạo tổ chức sớm việc đăng ký chuyên ngành và phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ60.

6. Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II, năm học 2022 - 2023 đảm bảo đúng kế hoạch.

7. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long khẩn trương hoàn thiện các công việc liên quan và để công nhận kết quả đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) tại Học viện và cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho Học viện.

8. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt, chuẩn bị tốt các minh chứng phục vụ cho kế hoạch kiểm định các chương trình đào trong thời gian tới.

9. Ban Quản lý khoa học rà soát, hoàn thiện lần cuối Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện, trình Giám đốc Học viện xem xét, ban hành.

10. Ban Quản lý khoa học tổng hợp điểm sinh viên nghiên cứu khoa học cho các khóa và tổng hợp điều kiện về NCKH sinh viên hệ CLC CQ57.

11. Tăng cường truyền thông về cuộc thi Olympic Kinh tế lượng để thu hút được nhiều bài viết có chất lượng cao; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức chuỗi Hội thảo Quốc gia, Quốc tế theo kế hoạch.

12. Các Khoa quản lý sinh viên tăng cường nhắc nhở, tạo điều kiện để sinh viên năm cuối, nhất là sinh viên chương trình Chất lượng cao, đảm bảo các điều kiện về chuẩn đầu ra để tham gia xét tốt nghiệp ra trường đúng hạn.

13. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị tổ chức đưa sinh viên đi học tập, trải nghiệm tại Singapore và Malaysia mùa hè 2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực.

14. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp các đơn vị hoàn thành tốt các công tác liên quan đến thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo ở Học viện. Hướng dẫn, và tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý năm 2023 của Học viện phù hợp quy định và thực tiễn Học viện.

15. Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoặc hoàn thiện các chính sách, cơ chế hiệu quả để thu hút các nhà khoa học, cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện tiếp tục làm việc và cống hiến cho Học viện, phù hợp các quy định của pháp luật và nhu cầu của Học viện Tài chính.

16. Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu hoàn thiện và sớm trình Đề án tuyển dụng viên chức của Học viện năm 2023, với các phương thức tuyển dụng phù hợp quy định, đáp ứng tốt, thiết thực nhu cầu của Học viện.

17. Ban Tài chính kế toán tổ chức xin ý kiến và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện, trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt.

18. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị triển khai kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, nguồn kinh phí đảm bảo tiến độ và đúng quy định; hoàn thành Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN, thuế GTGT năm 2022 với cơ quan thuế.

19. Trung tâm Thông tin tiếp tục thực hiện các công việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc danh mục CNTT năm 2023 đã được phê duyệt. Phối hợp các đơn vị để tăng cường cập nhật thông tin trên website của Học viện.

20. Trung tâm thông tin phối hợp Thư viện và các đơn vị liên quan tăng cường số hóa các tài liệu, dữ liệu để phục vụ các hoạt động chung của Học viện, trước hết là phục vụ công tác tập hợp minh chứng đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo Học viện.

21. Ban Quản trị thiết bị tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai các dự án theo đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước. Xây dựng báo cáo tổng thể về quản lý và sử dụng tài sản của Học viện trình Giám đốc Học viện. Hoàn thành việc báo cáo Bộ Tài chính phương án sắp xếp cơ sở trước đây là Xưởng in tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Nghiên cứu trang bị tài sản cố định phù hợp và hiệu quả; sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế các tài sản đã bị hư hỏng, hiệu suất kém một cách phù hợp, đúng quy định.

22. Các đơn vị thông tin đến cán bộ giảng viên về điều kiện cần đảm bảo để được hướng dẫn cũng như điều kiện được bảo vệ của NCS trong hoạt động đào tạo tiến sĩ. Nhắc nhở cán bộ giảng viên thực hiện nghiêm túc quy trình lên lớp, quy trình thi, kiểm tra theo kế hoạch đã được phân công. Cán bộ viên chức, giảng viên khẩn trương kê khai lý lịch khoa học cá nhân theo hướng dẫn.

23. Các đơn vị thuộc Học viện tăng cường truyền thông, lan tỏa về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện; phối hợp Công đoàn đơn vị căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Học viện triển khai tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo thời gian theo quy định.

24. Đoàn Thanh niên chủ động triển khai các hoạt động thiết thực nhân Tháng thanh niên, Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa và thêm động lực mới trong học tập, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

25. Các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền nhân ngày 8/3, 26/3, 27/3 và các hoạt động của Học viện trong tháng 3/2023. Tăng cường tuyên truyền về Đề án tuyển sinh năm 2023 của Học viện và tuyển sinh cao học đợt 1/2023.

26. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức, Đảng viên trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện, nhất là về bảo vệ chính trị nội bộ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lao động, quy định về chế độ làm việc,....

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 2357

Danh sách liên kết