Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 15/03/2018 - 11:40

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hồ Thị Hoài Thu
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hồ Thị Hoài Thu về đề tài: “Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển hộ kinh doanh trong lĩnh vực khai thác thủy sản ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ 183/QĐ-HVTC ngày 08/02/2018

Thời gian: 15h00 ngày 28/03/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:79
trang 1/8