Tiếng Việt | English
Thứ năm, 19/10/2017 - 10:4

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Nhung
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Nhung về đề tài: “ Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính của các doanh tại các doanh nghiệp niêm yết trong ngành xi măng ở Việt Nam”.

 Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1096/QĐ-HVTC ngày 26/09/2017

Thời gian: 15h30 ngày 06/11/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:101
trang 1/7