Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 14/12/2017 - 9:56

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Nguyễn Tử Đức Thọ
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tử Đức Thọ về đề tài: “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01. Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ Thành phần theo QĐ 1268QĐ-HVTC ngày 09/11/2017 Thời gian: 9h00 ngày 30/12/2017. Địa điểm: Hội trường 206 – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội. Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1268QĐ-HVTC ngày 09/11/2017

Thời gian: 9h00 ngày 30/12/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:54
trang 1/8