Tìm
English
TB về việc phân công các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 61 (15/09/2023 | 14:27)
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Khoa quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 đối với các Khoa quản lý sinh viên như sau:
Xem tiếp
Thông báo Tuyển sinh số 525, ĐHVB2 VLVH khóa 23, Đợt 1-Năm 2023 (12/05/2023 | 14:56)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học (Đại học VB2), khóa 23, với nội dung như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết