Tiếng Việt | English
TB tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2017 đợt 2 (06/10/2017 | 15:34)
Số: 893/TB-HVTC Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017
Xem tiếp
TB Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đại học hệ Văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 17 và hệ LTĐH hình thức VLVH khóa 20 (đợt 2) năm 2017 (04/10/2017 | 16:08)
Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17 và hệ Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 2) năm 2017 tại Học viện và các đơn vị liên kết. Nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
TB tuyển sinh khóa 48 hệ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 (22/09/2017 | 11:09)
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh khóa 48 hệ đại học hình thức vừa làm vừa học tại Học viện. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
TB tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 2) năm 2017 (28/08/2017 | 14:06)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2017 – 2018, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 2) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
TB tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 17 (đợt 2) năm 2017 (28/08/2017 | 14:04)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2017 – 2018, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 17 (đợt 2) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 8 khai giảng tháng 10/2017 (Thuộc dự án liên kết với Đại học Greenwich UK) (15/08/2017 | 11:12)
Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance and Investment - MSc) liên kết với Đại học Greenwich (UK) khóa 8, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9/2017, khai giảng tháng 10/2017, học tại số 6 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tiếp
Trang 1/23