Tìm
English
Thông báo về việc nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT vào chương trình LKĐT mỗi bên cấp 01 Bằng Cử nhân DDP năm 2024 (27/05/2024 | 13:55)
Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính thông báo về việc nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT vào chương trình DDP năm 2024 như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học, khóa 24 (14/05/2024 | 10:00)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học, khóa 24. Tuyển sinh Đợt 1 năm 2024 với nội dung như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình vừa làm vừa học, khóa 27 (14/05/2024 | 10:00)
Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình vừa làm vừa học, khóa 27. Tuyển sinh Đợt 1 năm 2024 với những nội dung như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết