Tiếng Việt | English | Mobile
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khoá X, thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Pháp) (05/12/2017 | 12:09)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khoá X, thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Toulon (Pháp) như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 8 (24/11/2017 | 13:18)
Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư là chương trình học về cách quản lý và đầu tư các nguồn vốn, được xây dựng dựa trên các lí thuyết về rủi ro, tiền tệ và thời gian, và sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố này. Nếu bạn là người yêu thích quản lí, lên kế hoạch, thêm vào đó lại sở hữu tấm bằng cử nhân về Kinh tế - tài chính – ngân hàng vậy thì tiếp tục học lên thạc sĩ về Tài chính và Đầu tư sẽ giúp bạn đánh giá được mối quan hệ giữa rủi ro, tiền tệ và thời gian một cách sâu sắc hơn.
Xem tiếp
Lịch thi tuyển sinh hệ Đại học VB2 khóa 17 và hệ Liên thông ĐH khóa 20 (Đợt thi tháng 11/2017) (01/11/2017 | 15:24)
Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính thông báo lịch thi tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 17 và hệ Liên thông Đại học khoá 20 (đợt thi tháng 11/2017) như sau:
Xem tiếp
TB tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2017 đợt 2 (06/10/2017 | 15:34)
Số: 893/TB-HVTC Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017
Xem tiếp
TB Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đại học hệ Văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 17 và hệ LTĐH hình thức VLVH khóa 20 (đợt 2) năm 2017 (04/10/2017 | 16:08)
Học viện Tài chính thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17 và hệ Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 2) năm 2017 tại Học viện và các đơn vị liên kết. Nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp