Tìm
English
  Hệ thống Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày:
Nhóm văn bản Loại văn bản:
Lĩnh vực: Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 33 văn bản
SttSố/ký hiệuTrích yếu/ Về việcNgày ban hànhTải về
1 02/TB-HĐTĐKT Thông báo công khai danh sách, thăm dò dư luận đối với các Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023 08/08/2023 Tải về
2 897/QĐ-HVTC Quyết định ban hành Quy định bảo vệ bí mật nhà nước của HVTC 17/07/2023 Tải về
3 05/TB-HĐTĐKT Thông báo công khai danh sách, thăm dò dư luận đối với cá nhân được đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 23/05/2023 Tải về
4 TB-HVTC Mẫu phôi văn bằng chứng chỉ của Học viện Tài chính 15/12/2022 Tải về
5 1638/QĐ-HVTC Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của HVTC 15/12/2022 Tải về
6 01/TB-HĐCSHVTC Thông báo công khai danh sách, thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét danh hiệu NGƯT NGND 13/01/2023 Tải về
7 924/BC-HVTC Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 25/08/2022 Tải về
8 03/NQ-HĐT Nghị Quyết 03 của Hội đồng trường ban hành chiến lược phát triển HVTC giai đoạn 2021-2030 định hướng 2045 16/02/2022 Tải về
9 826/QĐ-HVTC Quyết định ban hành chế độ làm việc đối với giảng viên 09/09/2021 Tải về
10 493/QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Tài chính 10/06/2022 Tải về
11 1375/QĐ-HVTC QĐ Ban hành quy định về công tác thông tin, truyển thông tại Học viện Tài chính 21/11/2022 Tải về
12 1508/ QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy định về công tác truyền thông, quảng bá tại Học viện Tài chính 16/12/2019 Tải về
13 586/QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Tài chính 17/06/2020 Tải về
14 1657/QĐ-HVTC QĐ v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế chi tiêu nội bộ Học viện Tài chính 30/12/2016 Tải về
15 438/QĐ-HVTC QĐ Ban hành Quy định về in, cấp phát và quản lý phôi văn bằng chứng chỉ 20/05/2020 Tải về
123

Danh sách liên kết