Tìm
English
 

STT

Tên đơn vị

Điện thoại

Email

1

Văn phòng

0243 838 9326

vanphong@hvtc.edu.vn vanphonghocvien@hvtc.edu.vn

2

Ban Tổ chức cán bộ

0243 219 1984

bantccb@hvtc.edu.vn

3

Ban Quản lý đào tạo

024 38362161

Hotline: 

0961 481 086

0967 684 086

banqldt@hvtc.edu.vn banquanlydaotao@hvtc.edu.vn

4

Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

0243 37520296

bankhaothi@hvtc.edu.vn

5

Ban Quản lý khoa học

0243 219 1967

banqlkh@hvtc.edu.vn

6

Ban Công tác chính trị & SV

38385507 SML 302

banctctsv@hvtc.edu.vn

7

Ban Hợp tác quốc tế

0243 219 1967

banhtqt@hvtc.edu.vn

8

Ban Thanh tra giáo dục

38385507 SML 206

ttrgd@hvtc.edu.vn

9

Ban Tài chính kế toán

38385507 SML 211

bantckt@hvtc.edu.vn

10

Ban Quản trị thiết bị

38385507 SML 203

banqttb@hvtc.edu.vn

11

Thư viện

38385507 SML 610

thuvien@hvtc.edu.vn

12

Trạm y tế

38385507 SML 702

tramyte@hvtc.edu.vn

13

VP Khoa Lý luận chính trị

38385507 SML 110

khoalyluanchinhtri@hvtc.edu.vn

14

VP Khoa Cơ bản

38385507 SML 107

khoacoban@hvtc.edu.vn

15

VP Khoa Tài chính công

38385507 SML 103

khoatcc@hvtc.edu.vn

16

VP Khoa Thuế-Hải quan

38385507 SML 504

khoathuehaiquan@hvtc.edu.vn

17

VP Khoa Tài chính doanh nghiệp

38385507 SML 101

khoatcdn@hvtc.edu.vn

18

VP Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm

37524965

khoanganhangvabaohiem@hvtc.edu.vn

khoanhbh@hvtc.edu.vn

19

VP Khoa Tài chính quốc tế

37524963

khoataichinhquocte@hvtc.edu.vn

khoatcqt@hvtc.edu.vn

20

VP Khoa Kế toán

38385507 SML 109

khoaketoan@hvtc.edu.vn

21

VP Khoa Quản trị kinh doanh

38385507 SML 512

khoaqtkd@hvtc.edu.vn

22

VP Khoa Hệ thống thông tin KT

38385507 SML 511

khoahtttkt@hvtc.edu.vn

23

VP Khoa Ngoại ngữ

37524964

khoangoaingu@hvtc.edu.vn

24

Khoa Sau đại học

 

khoasdh@hvtc.edu.vn

25

Khoa Tại chức

 

khoataichuc@hvtc.edu.vn

26

Viện Kinh tế-Tài chính

 

vienkttc@hvtc.edu.vn

27

Viện Đào tạo quốc tế

 

viendaotaoquocte@hvtc.edu.vn

28

TT Bồi dưỡng và TV TCKT

 

trungtambdtvtckt@hvtc.edu.vn

29

TT Ngoại ngữ-Tin học

37525170

cfi@hvtc.edu.vn

30

TT Thông tin

38385507 SML 603

trungtamthongtin@hvtc.edu.vn


  GỬI THÔNG TIN PHẢN HỒI

Học viện Tài chính - Academy of Finance
 - Địa chỉ:  Số 58 (số 1 cũ) Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Số điện thoại:   Văn phòng Học viện 0243.8389326
 - Fax:   0243.8388906
 - Website:   https://hvtc.edu.vn
Chỉ dẫn đường đi:
Hãy gửi cho chúng tôi ý kiến của bạn:
Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Email:(*)  
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã bảo vệ
Hãy nhập mã
Hãy điền đầy đủ và chính xác thông tin (ghi rõ địa chỉ email) để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Danh sách liên kết