Tìm
English
TB Về việc xác nhận giấy tờ vay vốn tín dụng ưu đãi; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I năm học 2023-2024 (01/08/2023 | 11:15)
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi chính; chính sách miễn, giảm học phí, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên hệ đại học chính quy như sau:
Xem tiếp
Thông báo v/v xét duyệt học bổng SCIC 2023 (07/07/2023 | 16:15)
Căn cứ Công văn số 898/ĐTKDV-ĐNTT ngày 28/04/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh doanh vốn Nhà nước về việc Học bổng SCIC 2023. Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên tham gia xét duyệt nhận học bổng SCIC như sau:
Xem tiếp
Danh mục các Quy định về Quản lý sinh viên (30/11/2022 | 14:47)
Ban CTCT&SV Thông báo các Quy định về Quản lý sinh viên cụ thể như sau:
Xem tiếp
TB V/v xét học bổng Vietcombank – CN Thăng Long năm học 2022-2023 (25/11/2022 | 12:16)
Thực hiện Đề nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thăng Long, Ban CTCT&SV thông báo về việc xét chọn sinh viên tham gia nhận học bổng Vietcombank như sau:
Xem tiếp
Danh sách sinh viên được nhận học bổng Sacombank 2022 (27/10/2022 | 14:24)
Theo đề nghị của của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) về việc tài trợ học bổng cho sinh viên qua Chương trình "Học bổng sinh viên - Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2022. Học viện Tài chính Thông báo kết quả học bổng Sacombank năm 2022.
Xem tiếp
TB V/v xét học bổng Vietcombank năm học 2022-2023 (21/10/2022 | 07:53)
Thực hiện Công văn số 1126/VCB-TCNS ngày 07/10/2022 về việc thông báo chương trình hợp tác hỗ trợ sinh viên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ban CTCT&SV đề nghị các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên nhận học bổng Vietcombank như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết