Tiếng Việt | English
Thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá (20/10/2017 | 11:20)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá Đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá.
Xem tiếp
TB tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên Tháng 10/2017 (01/10/2017 | 10:06)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử (28/09/2017 | 09:45)
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Xem tiếp
TB tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên Tháng 9/2017 (07/09/2017 | 10:50)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên Tháng 8/2017 (23/08/2017 | 09:56)
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên Tháng 8/2017 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại Phan Huy Chú Tháng 8/2017 (22/08/2017 | 18:21)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
Xem tiếp