Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  25
Áp dụng từ  17/06/2024  đến  23/06/2024
25
2024
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
17/06/2024

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. B LVH 08h30 Họp Ban chỉ đạo công tác phối hợp kiểm tra thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 GS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 700/QĐ-HVTC ngày 11/6/2024 TTGD, VPHV
HT. 205 Hàng Cháo 09h00 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Khoa Sau đại học PGS. Nguyễn Trọng Thản Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Sau đại học và đại biểu mời SĐH, QTTB&ĐTXD
Chiều PH. B LVH 13h30 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Ban Công tác chính trị và sinh viên PGS. Hà Minh Sơn Toàn thể viên chức, người lao động của Ban CTCT&SV và đại biểu mời CTCT&SV, VPHV
Tầng 1 Tòa B-C 69 Đức Thắng 15h00 Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 TS. Tạ Đình Hòa Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên; các Đội hình SVTN và đại biểu mời ĐTN, HSV, QTTB&ĐTXD
Thứ Ba
18/06/2024

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 58 – Chương trình 1 và các hệ đào tạo khóa trước đợt tháng 6/2024 GS. Nguyễn Trọng Cơ Thành viên hội đồng theo Quyết định số 179/QĐ-HVTC ngày 27/02/2024 KT&QLCL, QTTB&ĐTXD
Chiều P. 208 Hàng Cháo 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Dương Thị Luyến PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Theo quyết định số 587/QĐ-HVTC ngày 22/5/2024 SĐH, QTTB&ĐTXD
Thứ Tư
19/06/2024

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
HT. D201 69 Đức Thắng 08h00 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Khoa Ngoại ngữ TS. Nguyễn Thị Thùy Trang Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Ngoại ngữ và đại biểu mời NN, QTTB&ĐTXD
Chiều PH.A1 LVH 13h30 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Khoa Thuế và Hải quan PGS. Lê Xuân Trường Toàn thể cán bộ viên chức Khoa T&HQ và đại biểu mời T&HQ, QTTB&ĐTXD
Cửa Lò, Nghệ An 13h30 Hội thảo khoa học giáo viên Khoa Kinh tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” TS. Nguyễn Đình Hoàn Đại biểu mời, toàn thể cán bộ, giáo viên Khoa Kinh tế Khoa Kinh Tế, QTTB&ĐTXD
P. 208 Hàng Cháo 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thành Lộc GS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định số 551/QĐ-HVTC ngày 10/5/2024 SĐH, QTTB&ĐTXD
Thứ Năm
20/06/2024

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
P. 202 LVH 08h30 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Khoa Lý luận chính trị TS. Dương Quốc Quân Toàn thể cán bộ viên chức Khoa LLCT và đại biểu mời LLCT, QTTB&ĐTXD
PH.A1 LVH 08h30 Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 GS. Nguyễn Trọng Cơ Ban chỉ đạo công tác phối hợp kiểm tra thi HV; Viên chức tham gia Đoàn kiểm tra công tác coi thi theo Quyết định TTrGD, TCCB, QTTB&ĐTXD
HT. D303 69 Đức Thắng 08h30 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Khoa Tài chính quốc tế PGS. Vũ Duy Vĩnh Toàn thể cán bộ viên chức Khoa TCQT và đại biểu mời TCQT, QTTB&ĐTXD
Chiều PH. B LVH 14h30 Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023-2024 Văn phòng Học viện TS. Phạm Văn Nghĩa Toàn thể viên chức, người lao động của VPHV và đại biểu mời VPHV
Thứ Sáu
21/06/2024

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Tổ chức chào mừng 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Tọa đàm: “Chuyển đổi số - xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại” GS. Nguyễn Trọng Cơ Chủ tịch HĐT, Ban Giám đốc, TBT, Phó TBT, HĐBT, Trị sự, Thư ký Tạp chí, tổ kỹ thuật website TC; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc HV, Ban phát thanh HVTC và các CTV viết bài cho Tạp chí và đại biểu mời QLKH, TTTT QTTB&ĐTXD
Chiều P.208 Hàng 15h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền GS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định số 542/QĐ-HVTC ngày 10/5/2024 SĐH, QTTB&ĐTXD
Thứ Bảy
22/06/2024

Sáng
PH.A1 LVH 09h00 Tổ chức trao bằng tốt nghiệp hệ ĐHVB2 khóa 21 & LTĐH khóa 24 (Tuyển sinh đợt 1/2021) PGS. Trương Thị Thuỷ Theo thông báo số 815/TB-HVTC ngày 13/06/2024 QLĐT, VPHV, CTCT&SV, QTTB&ĐTXD
P. 208 Hàng Cháo 09h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Mai Anh TS. Nghiêm Văn Bảy Theo quyết định số 424/QĐ-HVTC ngày 16/4/2024 SĐH, QTTB&ĐTXD
Chiều
Hôm nay
23/06/2024

Sáng
Chiều
Ghi chú
       

 - Đề nghị các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần.  

 - Gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 6/2024, Quý II/2024 và kế hoạch công tác tháng 7/2024, Quý III/2024 trước ngày 20/6/2024.

Danh sách liên kết