Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  43
Áp dụng từ  23/10/2017  đến  29/10/2017
43
2017
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
23/10/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Tiểu Ban xây dựng quy định Miễn học, Miễn thi và Quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1265/QĐ-HVTC ngày 10/11/2016 PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều
Thứ Ba
24/10/2017

Sáng
Từ 09h00: Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng BM Kế toán Quản trị, Phó Trưởng BM kế toán Tài chính PGS. Nguyễn Vũ Việt Chi ủy, Ban lãnh đạo Khoa Kế toán; viên chức BM Kế toán quản trị, BM Kế toán tài chính; Đại diện: ĐU, CĐ, ĐTN HV PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 18h00: Gala chào Tân Sinh viên K55 khoa Kế toán PGS. Mai Ngọc Anh Toàn thể giáo viên, sinh viên khóa 55 khoa Kế toán và đại biểu mời HT. 700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
25/10/2017

Sáng
Từ 08h30: Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng đào tạo ngành Kế toán PGS. Nguyễn Trọng Cơ Thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, Thư ký các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 1139/QĐ-HVTC ngày 05/10/2017 PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h00: Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BM, Phó Trưởng Bộ môn Bảo hiểm PGS. Trương Thị Thủy Chi ủy, Ban lãnh đạo Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm; viên chức BM Bảo hiểm; Đại diện: ĐU, CĐ, ĐTN HV PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Chào mừng Tân Sinh viên K55 khoa Kinh tế PGS. Nguyễn Văn Dần Toàn thể Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Kinh tế HT. 700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 14h00: Làm việc với công ty phần mềm về việc triển khai và xây dựng phần mềm quản lý Kết quả học tập theo hệ thống tín chỉ Ths. Ng. Thị Hương Thủy Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công ty phần mềm Hoàng Hà PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
26/10/2017

Sáng
Từ 08h00: Hội thảo Khoa học “Giảng dạy và ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong lĩnh vực kinh tế tài chính” TS. Nguyễn Văn Quý Toàn thể giảng viên Khoa Cơ bản và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h00: Họp Hội đồng kỷ luật viên chức PGS. Phạm Văn Liên Theo Quyết định số 1190/QĐ- HVTC ngày 17/10/2017 của Giám đốc HVTC PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h00: Lễ Kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh PGS. Đào T. Minh Thanh Đảng viên trong chi bộ và đại biểu mời P.Hội thảo Thư viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 15h30: Viện Đào tạo Quốc tế làm việc với GS. Jon Sibson – PGĐ phụ trách Trường Kinh tế - Trường ĐH Greenwich (UK) về công tác rà soát hoạt động hợp tác LKĐT 5 năm giữa VĐTQT - HVTC và ĐH Greenwich PGS. Bùi Đường Nghiêu Đoàn công tác trường ĐH Greenwich và Viện Đào tạo Quốc tế P.318 Viện ĐTQT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Sáu
27/10/2017

Sáng
Từ 08h30: Lãnh đạo HVTC tiếp xã giao và làm việc với GS. Jon Sibson – PGĐ phụ trách trường kinh tế - Trường ĐH Greenwich (UK) về các chương trình hợp tác giữa HVTC và ĐH Greenwich trong thời gian tới PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đại diện lãnh đạo HVTC, Đoàn công tác trường ĐH Greenwich và Viện ĐT QT PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 16h00: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Nguyễn Tuấn Anh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1106/QĐ- HVTC ngày 28/9/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
28/10/2017

Sáng
Từ 08h30: Tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên và gặp mặt tân sinh viên khóa 55 khoa Tài chính công. PGS. Phạm Ngọc Dũng Toàn thể viên chức, sinh viên khoa Tài chính công và đại biểu mời HT. 700 ĐT
Chiều
Chủ Nhật
29/10/2017

Sáng
Cả ngày:
Chiều
Ghi chú
       

- Đề nghị các đơn vị: 

+ Nộp Kết quả công tác tháng 10/2017 trước ngày 26/10/2017

+ Gửi đăng ký lịch tuần trước 17h00’ Thứ Năm hàng tuần vào email vanphonghocvien@hvtc.edu.vn