Tiếng Việt | English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  34
Áp dụng từ  21/08/2017  đến  27/08/2017
34
2017
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Phường Đức Thắng
Thứ Hai
21/08/2017

Sáng
Từ 08h30: Đại hội chi bộ khối Văn phòng Đảng - Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2020 Th.s Trương Văn Quý Toàn thể đảng viên trong chi bộ và đại biểu mời PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h00: Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Lê Thanh Hà PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 868/QĐ-HVTC ngày 03/08/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 14h00: Họp Ban đón tiếp nhập học cho sinh viên hệ đại học chính quy K55 PGS. Trương Thị Thủy Theo Thông báo số 770/TB- HVTC ngày 17/8/2017 PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 16h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Diện PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 788/QĐ-HVTC ngày 18/07/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Ba
22/08/2017

Sáng
Chiều Từ 13h30: Phát bằng cho sinh viên CQ51 Khoa Tài chính Quốc tế PGS. Nguyễn Tiến Thuận Theo Giấy mời HT.700 PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
23/08/2017

Sáng
Từ 08h30: Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017- 2020 CN. Đặng Đình Thám Đảng viên trong chi bộ và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h00: Họp Ban xây dựng Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 473/QĐ-HVTC ngày 27/4/2017 PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 14h00: Đại hội chi bộ Ban Quản lý đào tạo TS. Nguyễn Đào Tùng Toàn thể đảng viên trong chi bộ và đại biểu mời PH. B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Năm
24/08/2017

Sáng
Từ 08h00: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ51 Khoa Kinh tế PGS. Nguyễn Văn Dần Viên chức, sinh viên CQ51 Khoa Kinh tế và đại biểu mời HT. 700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h30: Đại hội Chi bộ Ban khảo thí & Quản lý chất lượng nhiệm kỳ 2017- 2020 Th.s Phạm Trung Kiên Đảng viên trong chi bộ và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h00: Đại hội Chi bộ Thanh tra Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2020 PGS. Chúc Anh Tú Đảng viên chi bộ và Đại biểu mời PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 14h00: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ51 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Th.s Phạm Minh Ngọc Hà Viên chức, sinh viên CQ51 Khoa Hệ thống TT kinh tế và đại biểu mời HT. 700 ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h00: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thanh Hạnh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 777/QĐ-HVTC ngày 17/07/2017 HT.206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Sáu
25/08/2017

Sáng
Cả ngày: Nhập học cho sinh viên hệ Đại học chính quy K55 PGS. Trương Thị Thủy Theo Thông báo số 770/TB- HVTC ngày 17/8/2017 Theo phân công PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h00: Đại hội Chi bộ khoa Lý luận chính trị TS. Nguyễn Văn Sanh Đảng viên trong chi bộ khoa Lý luận chính trị và đại biểu mời. PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h30: Đại hội Chi bộ khoa Thuế và Hải quan TS. Nguyễn T. Thương Huyền Đảng viên khoa Thuế & Hải quan và đai biểu mời PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo Quyết định số 1502/QĐ-HVTC ngày 19/12/2016 PH.206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 08h30: Đại hội chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện nhiệm kỳ 2017 - 2020 Ths. Vũ Thanh Thủy Đảng viên trong Chi bộ và đại biểu mời Phòng hội thảo tầng 3 nhà Thư viện
Từ 09h00: Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 6/2017) PGS. Phạm Văn Liên Đại diện Lãnh đạo Học viện;Đơn vị liên kết, Lãnh đạo Khoa Tại chức; GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời HT.202 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Hội nghị tổng kết Công đoàn khoa Lý luận chính trị Th.s Cao Thị Thảo Toàn thể cán bộ viên chức khoa LLCT và đại biểu mời PH.A ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 14h00: Sinh hoạt chuyên môn Nghiên cứu sinh Khoa Thuế &Hải quan TS. Nguyễn T. Thương Huyền Toàn thể giáo viên, NCS Khoa Thuế -hải quan và đại biểu mời PH.B ĐT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
26/08/2017

Sáng
Cả ngày: Nhập học cho sinh viên hệ Đại học chính quy K55 PGS. Trương Thị Thủy Theo Thông báo số 770/TB- HVTC ngày 17/8/2017 Đức Thắng
Từ 09h30: Bế giảng hệ liên thông đại học hình thức VLVH khóa 18 và hệ VB2 hình thức VLVH khóa 15 PGS. Nguyễn Vũ Việt Đại diện Lãnh đạo Học viện; Đơn vị liên kết, Lãnh đạo Khoa Tại chức; GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời HT.202 PPT
Chiều
Chủ Nhật
27/08/2017

Sáng
Cả ngày: Nhập học cho sinh viên hệ Đại học chính quy K55 PGS. Trương Thị Thủy Theo Thông báo số 770/TB- HVTC ngày 17/8/2017 Đức Thắng
Từ 09h30: Bế giảng hệ liên thông đại học hình thức VLVH khóa 18 PGS. Phạm Văn Liên Đại diện Lãnh đạo Học viện; Đơn vị liên kết, Lãnh đạo chức;GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời Trường CĐ CN & kinh tế- HN
Chiều
Ghi chú
        Đề nghị các đơn vị: Gửi kết quả công tác tháng 8, trước ngày 26/8/2017 vào email vanphonghocvien@hvtc.edu.vn