Tìm
English
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  22
Áp dụng từ  29/05/2023  đến  04/06/2023
22
2023
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Địa điểm Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Chuẩn bị
Thứ Hai
29/05/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h00 Họp Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh PGS. Đào Thị Minh Thanh Nhóm 1: Theo Quyết định 258/QĐ- HVTC ngày 31/3/2023 QLĐT, QTTB
PH. B LVH 08h30 Hội nghị Ban thường vụ tháng 6 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy VPĐU, VPHV
PH.A1 LVH ID: 581 058 0067 09h15 Họp Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh (Trực tiếp kết hợp trực tuyến) PGS. Đào Thị Minh Thanh Nhóm 2: Theo Quyết định 258/QĐ- HVTC ngày 31/3/2023 QLĐT, QTTB, TTTT
Chiều PH.A1 LVH ID: 581 058 0067 13h45 Họp rà soát chỉnh sửa thống nhất nội dung danh mục minh chứng Kiểm định CTĐT Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao (nhóm 2) (Trực tiếp kết hợp trực tuyến) PGS. Đoàn Hương Quỳnh Theo Quyết định 260/QĐ-HVTC ngày 31/3/2023 (nhóm 2) Bm TCDN, QTTB, TTTT
P.208 PPT 14h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Thanh Huệ PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo quyết định số 518/QĐ-HVTC ngày 08/05/2023 SĐH
Thứ Ba
30/05/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH.A1 LVH 08h30 Hội nghị Sơ kết Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch HĐT; Ban Giám đốc HV; Trưởng các Đoàn thể, Trưởng các đơn vị thuộc HV; Chi ủy các chi bộ và đại biểu mời VPĐU, QTTB
PH. B LVH 08h30 Làm việc với đoàn giám sát CDC Hà Nội về công tác vệ sinh, y tế trường học, phòng chống dịch bệnh trong trường học TS. Nguyễn Văn Bình Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban QTTB, CTCT&SV, VPHV, Thư viện, Trung tâm thông tin, Tổ trưởng tổ ký túc xá, Trạm y tế Trạm Ytế, VPHV, QTTB
Chiều
Thứ Tư
31/05/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. B LVH Cả ngày Thẩm định quyết toán NSNN năm 2022 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đại diện Ban GĐHV; Ban TCKT; Trưởng các đơn vị: Ban QTTB, Trung tâm thông tin, Viện KTTC, Viện ĐTQT và các đơn vị có liên quan TCKT, VPHV
PH.A1 LVH 09h00 Họp Ban Giám đốc Học viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ Ban Giám đốc HV; Trưởng ban TCCB; Chánh Văn phòng HV VPHV, QTTB
Chiều PH.A1 LVH 13h30 Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Học viện khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (lần thứ nhất) PGS. Nguyễn Mạnh Thiều Ban chấp hành Công đoàn HV khoá VII và đại biểu mời VPCĐ, QTTB
Hôm nay
01/06/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. B LVH Cả ngày Thẩm định quyết toán NSNN năm 2022 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đại diện Ban GĐHV; Ban TCKT; Trưởng các đơn vị: Ban QTTB, Trung tâm thông tin, Viện KTTC, Viện ĐTQT và các đơn vị có liên quan TCKT, VPHV
Chiều
Thứ Sáu
02/06/2023

Sáng
Cả ngày Ban Giám đốc xử lý công việc thường xuyên
PH. B LVH Cả ngày Thẩm định quyết toán NSNN năm 2022 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Đại diện Ban GĐHV; Ban TCKT; Trưởng các đơn vị: Ban QTTB, Trung tâm thông tin, Viện KTTC, Viện ĐTQT và các đơn vị có liên quan TCKT, VPHV
PH. A1 LVH 08h00 Công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Tài chính PGS. Nguyễn Đào Tùng Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện; Trưởng các đơn vị thuộc HV; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư ĐTN Học viện và Đại biểu mời TK.HĐT; TCCB; QTTB; VPHV;
PH.A1 LVH 08h45 Giao ban Học viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ Các đồng chí trong thành phần giao ban VPHV, QTTB
Chiều
Thứ Bảy
03/06/2023

Sáng
Chiều
Chủ Nhật
04/06/2023

Sáng
Chiều
Ghi chú
       

- Yêu cầu các đơn vị gửi đăng kí lịch tuần trước 17h00 Thứ Năm hàng tuần.

Danh sách liên kết