Tìm
English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Đảm bảo an ninh tài chính của các tập đoàn kinh tế có vốn nhà nước ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Minh Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Hoàng Trần Hậu - TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
2 “Chính sách thu ngân sách Nhà nước đối với đất đai ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”
Tác giả: Vannavongxay Phoukhaokham
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS,TS. Quách Đức Pháp
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
3 “Huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Giang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1- TS. Bạch Đức Hiển 2- TS. Nguyễn Thùy Linh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
4 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Lê Cường; TS. Ngô Đức Tiến
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
5 “ Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Mạnh Thiều 2. TS. Nguyễn Quang Hưng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
6 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS. Trương Thị Thủy
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
7 Đề tài luận án: “Phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Mai Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Hà 2. TS. Phạm Văn Bình
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
8 Hoàn thiện việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’
Tác giả: Phạm Phương Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS,TS. Ngô Thị Thu Hồng Người hướng dẫn 2: TS. Thái Bá Công
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
9 Đề tài luận án: “Quản trị dòng tiền của các Công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Dương Thị Nhàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Phạm Thị Vân Anh 2. TS Lưu Sỹ Quý
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
10 “Huy Động vốn đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển miền Bắc Việt Nam”.
Tác giả: Hồ Xuân Anh Tuấn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Đình Thu 2. PGS.TS. Vũ Duy Vĩnh
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
11 Quản lý vốn ODA các dự án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hải Hưng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. GS, TS. Nguyễn Công Nghiệp 2. TS. Nguyễn Minh Hoàng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
12 “Hoàn thiện công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Hoài Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Minh Hoàng 2. TS. Trần Tiến Hưng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
13 Quản lý rủi ro trong quản lý thuế tại Việt Nam
Tác giả: Bùi Khánh Toàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - TS. Nguyễn Ngọc Tuyến - TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
14 Chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Văn Dần 2. TS. Vũ Nhữ Thăng
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
15 Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam
Tác giả: Dương Thị Mỹ Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. HOÀNG THỊ THÚY NGUYỆT
Năm: 2023
Xem toàn văn >>
16 “Kế toán trách nhiệm trong các trường đại học công lập khu vực miền Bắc”.
Tác giả: Ngô Thị Thu Trang
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Bá Minh 2. PGS.TS. Bùi Thị Ngọc
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
17 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An
Tác giả: Bành Thị Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
18 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
Tác giả: Trần Thanh Tâm
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS. Phạm Văn Đăng và PGS, TS. Nguyễn Hữu Ánh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
19 Quản lý nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam
Tác giả: Dương Thị Mỹ Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Hoàng Thị Thuý Nguyệt
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
20 Đề tài: “Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Yến Oanh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Người hướng dẫn 1: PGS, TS. Nguyễn Trong Cơ Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
21 . Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty dược phẩm niêm yết ở Việt Nam”.
Tác giả: Ngô Xuân Tú
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ 2. TS. Bùi Thị Thu Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
22 Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Điện Lực Việt Nam
Tác giả: Hoàng Hà Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Cán bộ hướng dẫn 1: PGS, TS Trần Văn Hợi Cán bộ hướng dẫn 2: TS Lý Lan Yên
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
23 “Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy khu vực Trung – Bắc Bộ”.
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS,TS. Đặng Thị Loan 2. PGS.TS. Bùi Thị Ngọc
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
24 “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Khoa học và Công nghệ trong nông nghiệp ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Tác giả: Phạm Văn Hào
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Bùi Tiến Hanh 2. TS. Võ Thị Phương Lan
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
25 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”.
Tác giả: Lê Thị Ánh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS, TS. Nghiêm Thị Thà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
26 Quản trị dòng tiền tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. PHẠM THỊ THANH HÒA 2. TS. PHẠM THỊ QUYÊN
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
27 Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Dệt - May xuất khẩu Việt Nam
Tác giả: Vũ Thị Kim Oanh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Huy Thịnh TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
28 Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng
Tác giả: Nguyễn Việt Bắc
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
29 Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Mạnh Thiều 2. PGS, TS. Mai Ngọc Anh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
30 Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng thu ngân sách nhà nước bền vững ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Thị Tâm Thu
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Vương Thị Thu Hiền 2. TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
31 Đề tài luận án : “Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Vân Linh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Hà Minh Sơn và TS Vũ Quốc Dũng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
32 Huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề khu vực nông thôn Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Thanh Loan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Trần Xuân Hải 2. PGS,TS. Vũ Văn Tùng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
33 Chính sách cổ tức của các công ty Xây dựng Công trình Giao thông niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Vũ Văn Ninh Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Đăng Nam
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
34 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phú Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch TS Lương Thu Thủy
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
35 "Quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Y tế Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Đại Hùng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS, TS Đặng Văn Du và PGS, TS Nguyễn Hữu Huệ
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
36 Quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Tác giả: KhamLa VILAKOUN
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Lê Xuân Trường và TS Bùi Tiến Hanh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
37 "Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành vật liệu xây dựng ở Việt Nam"
Tác giả: Phạm Minh Đức
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS., TS. Nguyễn Đình Kiệm, TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
38 Đề tài luận án: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”.
Tác giả: Đinh Doãn Cường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lời 2. TS Trần Văn Hồng
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
39 “Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân chủng Phòng không - Không quân”
Tác giả: Thái Doãn Hạnh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS. Phạm Văn Liên 2. PGS., TS. Phạm Bính Ngọ
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
40 Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh; PGS.TS Trần Thị Lan Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
41 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc Tổng công ty Viglacera- Công ty cổ phần
Tác giả: Phạm Duy Khánh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.,TS. Đoàn Hương Quỳnh
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
42 “Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam”.
Tác giả: Bạch Thị Huyền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Viết Lợi 2. TS. Nguyễn Tuấn Phương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
43 “Hoàn thiện thông tin kế toán công bố của các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đào Thị Minh Thanh 2. PGS,TS. Trương Thị Thủy
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
44 “Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết ở Việt Nam” Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tác giả: Trần Phương Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). TS. Nguyễn Ngọc Song (2). TS. Hồ Thị Thu Hương
Năm: 2022
Xem toàn văn >>
45 Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN THU THƯƠNG
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thanh Hòa 2. TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
46 Hoàn thiện kế toán tài sản tài chính tại các NHTM Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. MAI NGỌC ANH 2. PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG NGA
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
47 “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam”.
Tác giả: Lã Thị Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai 2. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
48 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Nguyễn Thị Hường
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
49 “Hoàn thiện kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí niêm yết ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Minh Trí
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Trần Văn Hợi 2. TS. Nguyễn Tuấn Anh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
50 Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam
Tác giả: Đặng Quỳnh Trinh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS, TS. Nguyễn Đình Đỗ 2. PGS, TS. Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2021
Xem toàn văn >>
1234567

Danh sách liên kết