Tìm
English
Thứ năm, 11/05/2023 - 10:38

Kết luận của Giám đốc Học viện về kết quả công tác tháng 4/2023 và Kế hoạch công tác tháng 5/2023
Số: 509/TB-HVTC ngày 09 tháng 5 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 4/2023.

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: hoàn thành tuyển sinh trình độ Sau đại học đợt 1 năm 2023; phổ biến Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến hệ ĐHCQ năm 2023 với hình thức và cách thức tổ chức phù hợp, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, giảng viên, sinh viên và xã hội; tổ chức “Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục đối với Học viện Tài chính”; Xây dựng kế hoạch và triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành hệ ĐHCQ và các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo kế hoạch đã ban hành, …(Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 5/2023

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo đơn vị cũng như của các cán bộ, viên chức thuộc đơn vị; chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng, quý đã xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Các đơn vị tiếp tục tăng cường rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo toàn diện và chất lượng cao, tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị, thúc đẩy nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

2. Ban Quản lý đào tạo tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt công tác phổ biến Đề án tuyển sinh đại học năm 2023; tư vấn tuyển sinh trực tuyến hệ ĐHCQ năm 2023; tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 61 năm 2023 diện xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT theo đúng kế hoạch.

3. Ban Quản lý đào tạo chủ trì khẩn trương tổ chức xét tuyển bổ sung chương trình đào tạo Chất lượng cao, học cùng lúc 2 chương trình cho sinh viên CQ59, CQ60; phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ60 theo đúng kế hoạch, phù hợp năng lực đào tạo và nhu cầu của sinh viên.

4. Khoa Sau đại học tổ chức khai giảng cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 01/2023; phối hợp các bộ môn chuyên ngành tổ chức giao đề tài, người hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh đợt 01 và đợt 02 năm 2022 theo đúng quy định.

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì triển khai tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; Đôn đốc các đơn vị triển khai cải tiến chất lượng sau TĐG và ĐGN chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán theo kế hoạch; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến chất lượng sau TĐG và ĐGN cơ sở giáo dục Học viện (chu kỳ 2).

6. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng  phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát sinh viên đánh giá giảng viên giai đoạn 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023; Khảo sát sinh viên đánh giá toàn khóa hệ ĐHCQ 57 (chương trình chuẩn), Liên thông khóa 24, Văn bằng 2 khóa 21. Xây dựng kế hoạch khảo sát sớm tình hình việc làm của sinh viên khóa 57.

7. Ban Quản lý khoa học phối hợp các đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày KHCN Việt Nam 18/5 ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các công việc cho các hội thảo quốc tế và hội thảo quốc gia năm 2023.

8. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đối tác chủ động triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức đoàn sinh viên đi học tập, trải nghiệm tại nước ngoài hè 2023; tổ chức Trung tâm thi các môn ACCA tại Học viện Tài chính và truyền thông, tuyển sinh các khóa lớp bồi dưỡng tại Học viện Tài chính theo kế hoạch.

9. Ban Tổ chức cán bộ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023; đồng thời triển khai công tác ký Hợp đồng làm việc với một số nhà khoa học trong và ngoài Học viện phù hợp quy định của pháp luật và nhu cầu của Học viện.

10. Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện năm 2023 kịp thời, theo đúng quy định. Phối hợp Văn phòng Học viện triển khai hướng dẫn các đơn vị thuộc Học viện xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới; công tác đánh giá, phân loại viên chức, thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 theo quy định.

11.Văn phòng Học viện chủ trì tổ chức công tác xét, công nhận sáng kiến cơ sở Học viện theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ.

12. Văn phòng Học viện phối hợp cùng các đơn vị trong Học viện tiếp tục tích cực triển khai các công việc theo kế hoạch hướng đến “Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển HVTC”.

13. Ban Tài chính kế toán tổ chức tốt công tác giải ngân dự toán NSNN T5/2023, thực hiện dự toán thu sự nghiệp theo kế hoạch; Hoàn thiện báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính toàn Học viện năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán NSNN năm 2024 theo đúng quy định.

14. Ban Tài chính kế toán chủ trì, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện, trình Ban Giám đốc xem xét quyết định.

15. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục tăng cường quản lý, trang bị và sử dụng hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất của Học viện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

16. Các đơn vị phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Tài chính lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các Khoa chuyên ngành tăng cường nhắc nhở các Bộ môn chuyên ngành tuân thủ đúng quy định về tham gia sinh hoạt chuyên môn của nghiên cứu sinh tại Bộ môn.

17. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện; tuân thủ nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, quy định về công tác đảm bảo bí mật nhà nước và an toàn, an ninh trên không gian mạng.

18. Tổ chức tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong tháng, như 07/5, 18/5, 19/5 và các hoạt động của Học viện trong tháng 5/2023. Tăng cường tuyên truyền về Đề án tuyển sinh năm 2023, Kế hoạch tuyển sinh các trình độ năm 2023 của Học viện…Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Chiến lược phát triển HVTC; các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Học viện Tài chính.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 2826

Danh sách liên kết