Tìm
English
Thứ ba, 28/05/2024 - 14:58

TB Về việc nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa CQ58 và nộp Đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa trước đợt tháng 06/2024
Số: 143/TB-KT&QLCL ngày 28 tháng 5 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012, Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính  về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông và Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ vào Thông báo số 1123/TB-HVTC ngày 12/9/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 58 Chương trình Chất lượng cao; Thông báo số 2128/TB-HVTC ngày 30/11/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ58 (CT1);

Căn cứ Thông báo số 719/TB-HVTC ngày 27/5/2024 Điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp CQ58-hệ ĐHCQ (CT1) của Giám đốc Học viện Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trước.

Ban Khảo thí & QLCL - Học viện Tài chính thông báo về việc nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (đối với sinh viên khóa 58) và nộp Đơn xin xét tốt nghiệp (đối với sinh viên khóa trước) đợt tháng 06/2024 như sau:

1. Nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (theo Mẫu 01 đính kèm):

* Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 58 đã đủ điều kiện tốt nghiệp (tính đến ngày 10/6/2024) có nhu cầu hoãn xét công nhận tốt nghiệp.

* Thời gian và địa điểm nộp đơn

+ Thời gian: Từ 08h00 ngày 11/6/2024 đến 17h00 ngày 12/6/2024;

+ Địa điểm: Ban Khảo thí & QLCL - P.102 Nhà Hiệu bộ.

2. Nộp Đơn xin xét tốt nghiệp (theo Mẫu 02 đính kèm):

* Đối tượng: Sinh viên các khóa cũ hệ ĐHCQ Khóa 57 trở về trước, hệ LTĐH Khóa 24 và Đại học văn bằng hai Khóa 21 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp, còn thời gian đào tạo tại Học viện, có nhu cầu xét tốt nghiệp.

* Thời gian và địa điểm nộp đơn:  

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 03/6/2024 đến 17h00 ngày 10/6/2024 (trừ thứ 7, chủ nhật)

+ Địa điểm: Ban Khảo thí & QLCL, chi tiết theo bảng sau:

TT

Khóa học

Phòng

CV quản lý

1

CQ57

102

Lê Thúy Quỳnh

2

CQ54

102

Nguyễn Thị Kim Loan

3

CQ55

109

Nguyễn Hoàng Thanh

4

CQ56

103

Đỗ Thị Thanh Thủy

5

LTĐH, ĐH B2

103

Nguyễn Thị Hồng Tâm

3. Trưởng các khoa, VP khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp, đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2024 thực hiện theo đúng thời gian đã được thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Ban Khảo thí & QLCL để được giải quyết.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 6068

Danh sách liên kết