Tìm
English
Thứ hai, 03/06/2024 - 11:5

Thông báo về việc nhận khoản tiền học phí nộp thừa và các chế độ được hưởng của sinh viên Học viện Tài chính
Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-TCKT về việc xử lý các khoản nợ phải trả sinh viên tại Học viện Tài chính;

Căn cứ thông báo số 744/TB-HVTC ngày 31/5/2024 về việc nhận khoản tiền học phí nộp thừa và các chế độ được hưởng của sinh viên Học viện Tài chính.
Ban Tài chính Kế toán thông báo:
1. Sinh viên các hệ được nhận các khoản tiền sau:

 

 

 

TT

Nội dung

Số tiền (đồng)

1

Học phí học lại do không mở lớp

150.427.300

2

Phụ cấp lớp trưởng năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023

20.800.000

3

Nhuận bút nội san sinh viên NCKH: năm 2019; 2020; 2021; 2022; 2023

21.200.000

4

Khen thưởng các danh hiệu của sinh viên

15.200.000

5

Tiền nhà ở ký túc xá nộp thừa 2020

690.000

6

Hỗ trợ bão lụt miền Trung; trợ cấp xã hội 2020

10.500.000

7

Bảo hiểm y tế

2.112.000

8

Nộp thừa

51.000

9

Học phí nộp thừa

32.199.112

(xem file chi tiết đính kèm)

Đề nghị các sinh viên khẩn trương tới phòng 207 Nhà hiệu bộ Học viện Tài chính số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để nhận tiền.
2. Thời gian nhận: Từ 05/6/2024 đến 15/6/2024 trong giờ hành chính.
Đề nghị cán bộ văn phòng khoa; cố vấn học tập triển khai nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên. 

Ban Tài chính Kế toán
Số lần đọc: 3022

Danh sách liên kết