Tìm
English
Thứ ba, 11/06/2024 - 15:20

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 5/2024 và Kế hoạch công tác tháng 6/2024
Số: 787/TB-HVTC ngày 07 tháng 6 năm 2024

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 5/2024

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: phân chuyên ngành cho sinh viên CQ61; khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024 đợt 1; hoàn thành khảo sát chính thức đánh giá ngoài CTĐT ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý; tổ chức kỉ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt nam 18/5; tổ chức đoàn công tác tại ĐH Greenwich Vương quốc Anh…Các mảng công tác cơ bản triển khai đúng kế hoạch và đạt kết quả cao. (Báo cáo chi tiết đính kèm).

II. Kế hoạch công tác tháng 6/2024

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện quán triệt, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và của Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 6 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của viên chức, Đảng viên trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện, đặc biệt là về bảo vệ chính trị nội bộ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lao động, quy định về chế độ làm việc,.... Phát huy và lan tỏa hình ảnh của Học viện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2024.

2. Ban Tổ chức cán bộ thông tin sớm đến các đơn vị, động viên kịp thời đến toàn thể viên chức tham gia các công việc của Học viên trong dịp hè và công tác tham gia kiểm tra thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hướng dẫn, thu nhận hồ sơ đánh giá viên chức, thi đua, khen thưởng.

3. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị tiếp tục phổ biến Đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2024; tiếp tục tổ chức đăng ký xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 62 năm 2024 diện xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT, đăng ký xét tuyển kết hợp giữa CCTA quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2024.

4. Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt các kỳ thi; tổ chức tốt công tác tuyển sinh, khai giảng, bế giảng đảm bảo theo kế hoạch đã xây dựng.

5. Khoa Sau đại học phối hợp với Học viện Tài chính kế toán Lào xây dựng đề án mở ngành Tài chính công trình độ thạc sĩ tại CHDCND Lào.

6. Khoa Sau đại học tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2024 đợt 2; tổ chức tốt bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ tháng 6/2024.

7. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng triển khai ban hành kế hoạch tự đánh giá CTĐT các ngành trình độ cử nhân: Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế.

8. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức khảo sát: khảo sát sinh viên đánh giá giảng viên, khảo sát sinh viên đánh giá toàn khóa, khảo sát sinh viên đánh giá lớp tín chỉ, khảo sát sinh viên đánh giá chất lượng phục vụ.

9. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức cho sinh viên CQ61 chương trình chuẩn tham gia học tập GDQP tại Đại học Hùng Vương theo kế hoạch chung.

10. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các đơn vị triển khai khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2023.

11. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định ban hành.

12. Ban Quản lý khoa học phối hợp với các đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt các kế hoạch cho các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia của Học viện năm 2024; chủ trì tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

13. Theo quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được ban hành tại Quyết định số 586/QĐ-HVTC và Quyết định số 589/QĐ-HVTC ngày 22/5/2024, Văn phòng Học viện có trách nhiệm bàn giao các nội dung công việc liên quan đến công tác xét duyệt sáng kiến và thi đua khen thưởng cho Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai thực hiện.

14. Ban Hợp tác quốc tế tiếp tục truyền thông, tuyển sinh Chương trình học tập kết hợp trải nghiệm thực tế tại Singapore và Malaysia.

15. Ban Thanh tra giáo dục chủ động cập nhật, xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai công tác kiểm tra thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ.

16. Ban Tài chính kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đề án khai thác tài sản công, mua xe công sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt.

17. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khối nhà Hiệu bộ.

18. Trung tâm thông tin tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu thuộc Dự án chuyển đổi số; Thực hiện danh mục các gói thầu thuộc dự án ứng dụng CNTT năm 2024.

19. Văn phòng Học viện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bãi đỗ xe thông minh tại 69 Đức thắng và các cơ sở khác của Học viện trình Ban Giám đốc phê duyệt.

20. Công đoàn Học viện tổ chức sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

21. Trạm y tế tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

22. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng, như ngày 01/6, 05/6, 08/6, 14/6, 21/6.…tăng cường tuyên truyền về Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1152

Danh sách liên kết