Tìm
English
Thứ năm, 20/06/2024 - 8:24

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 60, 61 năm 2024
Số: 888/TB-HVTC ngày 19 tháng 6 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh bổ sung chương trình chất lượng cao khóa 60, 61 thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 60, 61 năm 2024 như sau:

1. Kết quả thi ĐGNL tiếng Anh.

Danh sách điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 60, 61 năm 2024. (có danh sách kèm theo)

2. Nhận đơn phúc khảo.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả thi, viết Đơn phúc khảo (bản scan) gửi về Hội đồng tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính qua email: nguyenvantruong@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 26/6/2024.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 3188

Danh sách liên kết