Tìm
English
Thứ năm, 20/06/2024 - 10:24

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ59, CQ60, CQ61 Học kỳ I năm học 2024 - 2025
Số: 99/TB-QLĐT ngày 20 tháng 06 năm 2024

Căn cứ Thông báo số 692/TB-HVTC ngày 21/05/2024 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2,

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với CQ59, CQ60, CQ61 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ59

4.327

4.185

96.72%

142

3.28%

CQ60

3.830

3.666

95.72%

164

4.28%

CQ61

3.886

3.784

97.38%

102

2.62%

Tổng cộng:

12.043

11.635

96.61%

408

3.39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 20/06/2024.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2024 - 2025, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 24/06/2024.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 10233
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết