Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 25/05/2012 - 14:35

Thống kê doanh nghiệp - Hướng dẫn ôn tập, câu hỏi thảo luận và bài tập ứng dụng

Thống kê doanh nghiệp - Hướng dẫn ôn tập, câu hỏi thảo luận và bài tập ứng dụng / TS.Chu Văn Tuấn chủ biên TS.Phạm Thị Kim Vân, Ths.Vũ Thị Mận, Ths.Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : Tài chính., 2007. -171tr. 21cm
                Summary: Lý thuyết cơ bản, câu hỏi thảo luận và các bài tập ứng dụng của môn học thống kê doanh nghiệp dùng cho sinh viên Học viện Tài chính.
HVTC(I): Vb     
Vb13064-8
HVTC(I): Vd     
Vd23459-63
 
Số lần đọc: 5462