Tiếng Việt | English
Thứ năm, 16/07/2015 - 15:54

TB: về việc bảo trì, sửa chữa thiết bị CNTT và phần mềm trong Học viện

Kính gửi: các đơn vị & cá nhân trong Học viện

Để thuận tiện cho việc quản lý, bảo trì, sửa chữa và hỗ trợ thiết bị cũng như phần mềm của các đơn vị trong Học viện, Trung tâm Thông tin xin thông báo một số thông tin sau:

- Số điện thoại liên hệ:

                                     + Khu vực Đức Thắng: số máy lẻ 603

                                     + Khu vực Phan Phù Tiên - Phan Huy Chú: 04.39332397

- Địa chỉ email: trogiuptinhoc@hvtc.edu.vn

Trung tâm Thông tin xin trân trọng thông báo.

Số lần đọc: 2926